Gợi ý tìm kiếm

Công thức quản trị tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp

Quản lý tài chính là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có những phương pháp và công cụ hiệu quả để quản lý tài chính một cách thông thái. Trong bài viết này, ACB sẽ giới thiệu cho bạn một số công thức quản trị tài chính đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc tối ưu hóa nguồn vốn, tăng cường lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp. Hãy cùng theo dõi nhé!

Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì?

Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì?

Quản trị tài chính doanh nghiệp là gì?

Theo kinh tế học, quản trị tài chính doanh nghiệp (Financial Management) là việc lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm soát các hoạt động liên quan đến vấn đề tài chính của doanh nghiệp, như: sử dụng quỹ tài chính, đầu tư, chi phí nhập nguyên liệu, chi phí trả lương nhân viên, … trong suốt thời gian doanh nghiệp hoạt động, vận hành.

Quản trị tài chính doanh nghiệp gắn bó liền với tài chính kế toán. Nó được thể hiện trong việc quản lý các báo cáo tài chính (mà cụ thể là bảng cân đối kế toán ở trong nó). Việc quản trị tài chính trong doanh nghiệp cần phải áp dụng các nguyên tắc quản lý chung cho các nguồn lực tài chính của doanh nghiệp.

Mục tiêu của công việc quản trị tài chính cơ bản trong mọi doanh nghiệp có thể chia thành 2 mục sau:

- Mục tiêu ngắn hạn: Để quản lý, kiểm soát mọi nguồn thu – chi của doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp luôn có đủ vốn để hoạt động, vận hành thời gian tới, đáp ứng mọi đầu mục chi tiêu, đảm bảo có khả năng nhận đầu tư, thanh toán lương nhân viên… đảm bảo kiểm soát chi tiêu theo đúng kế hoạch tài chính đề ra từng giai đoạn.

- Mục tiêu dài hạn: Xác định mức thu chi hiện tại của doanh nghiệp có thể phát triển dài hạn, từ đó chủ động xây dựng cho các định hướng, giải pháp mới để tăng lợi nhuận, tăng nguồn vốn, có kế hoạch chi tiêu hợp lý, phân bổ nguồn vốn cho các dự án phù hợp, ảnh hưởng trực tiếp đến các chiến lược hoạt động sắp tới của doanh nghiệp, công ty. 

Mục tiêu dài hạn nhằm đưa ra các biện pháp tăng lợi nhuận

Mục tiêu dài hạn nhằm đưa ra các biện pháp tăng lợi nhuận

>>> Tìm hiểu thêm về hoạt động tài chính doanh nghiệp

Vai trò của việc áp dụng các công thức quản trị tài chính 

Việc áp dụng các công thức quản trị tài chính với doanh nghiệp là vô cùng cần thiết, mang lại hiệu quả cao.

Áp dụng các công thức quản trị tài chính vô cùng cần thiết

Áp dụng các công thức quản trị tài chính vô cùng cần thiết

Giúp xác định nhu cầu vốn và nguồn vốn phù hợp

Một trong những vai trò của việc áp dụng các công thức quản trị tài chính là giúp xác định nhu cầu vốn và nguồn vốn phù hợp cho doanh nghiệp. Nhu cầu vốn là số tiền mà doanh nghiệp cần để duy trì hoạt động, đầu tư và phát triển. Nguồn vốn là các kênh huy động vốn từ bên ngoài hoặc bên trong doanh nghiệp, như vốn chủ sở hữu, vốn vay, vốn thu hút từ thị trường chứng khoán.

Để xác định nhu cầu vốn và nguồn vốn phù hợp, nhà quản lý cần phải sử dụng các công thức quản trị tài chính để tính toán các chỉ số như: tỷ lệ thanh toán, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu, chi phí vốn bình quân, tỷ suất sinh lời mong muốn. Các công thức này giúp nhà quản lý đánh giá được khả năng thanh toán của doanh nghiệp, mức độ rủi ro và hiệu quả của việc sử dụng các nguồn vốn khác nhau. Từ đó, nhà quản lý có thể lựa chọn nguồn vốn phù hợp với chiến lược kinh doanh và mục tiêu của doanh nghiệp.

Giúp lựa chọn cơ hội đầu tư an toàn và sinh lời

Một vai trò khác của việc áp dụng các công thức quản trị về tài chính là giúp lựa chọn cơ hội đầu tư an toàn và sinh lời cho doanh nghiệp. Cơ hội đầu tư là các dự án hoặc hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp có thể tham gia để tăng thu nhập và giá trị cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải cơ hội đầu tư nào cũng mang lại hiệu quả cao và ít rủi ro. Do đó, nhà quản lý cần phải sử dụng các công thức quản trị hiệu quả tài chính để phân tích và đánh giá các cơ hội đầu tư.

Một số công thức quản trị về tài chính phổ biến để lựa chọn cơ hội đầu tư là: giá trị hiện tại, giá trị hiện tại ròng, tỷ suất lợi nhuận nội bộ, thời gian thu hồi vốn, chỉ số khả năng sinh lời. Các công thức này giúp nhà quản lý so sánh được giữa chi phí và lợi ích của các cơ hội đầu tư, cũng như xác định được mức độ rủi ro và hiệu quả của chúng. Từ đó, nhà quản lý có thể lựa chọn được cơ hội đầu tư an toàn và sinh lời nhất cho doanh nghiệp.

Giúp kiểm soát và báo cáo tình hình tài chính 

Giúp doanh nghiệp kiểm soát và báo cáo tình hình tài chính

Giúp doanh nghiệp kiểm soát và báo cáo tình hình tài chính

Một vai trò nữa của việc áp dụng các công thức quản trị tài chính là giúp kiểm soát và báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp. Kiểm soát tài chính là việc theo dõi, đánh giá và điều chỉnh các hoạt động tài chính của doanh nghiệp để đảm bảo tuân thủ các quy định, ngân sách và mục tiêu đã đề ra. Báo cáo tài chính là việc cung cấp các thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh, tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cho các bên liên quan, như cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế.

Để kiểm soát và báo cáo tình hình tài chính, nhà quản lý cần phải sử dụng các công thức quản trị tài chính để tính toán và phân tích các chỉ số tài chính, như: tỷ suất sinh lời trên doanh thu, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản, tỷ suất thanh toán hiện hành, tỷ suất thanh toán nhanh. Các công thức này giúp nhà quản lý đánh giá được hiệu suất hoạt động kinh doanh, khả năng thanh toán nợ và sử dụng vốn của doanh nghiệp. Từ đó, nhà quản lý có thể kiểm soát được tình hình tài chính của doanh nghiệp và báo cáo cho các bên liên quan một cách minh bạch và chính xác.

>>> Cách đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp

Các công thức quản trị tài chính hiệu quả

Một số công thức cơ bản và phổ biến trong quản trị tài chính

Một số công thức cơ bản và phổ biến trong quản trị tài chính

Có rất nhiều công thức quản trị tài chính được sử dụng trong thực tiễn, nhưng có một số công thức cơ bản và phổ biến nhất mà người quản trị cần nắm vững, đó là:

Bài toán tài chính: Thu - Chi > 0

Đây là công thức đơn giản nhất nhưng cũng quan trọng nhất trong quản trị tài chính. Nó cho biết điều kiện cần thiết để doanh nghiệp tồn tại và phát triển, đó là thu nhập phải lớn hơn chi phí. Nếu thu - chi < 0, doanh nghiệp sẽ lỗ và có nguy cơ phá sản. Nếu thu - chi = 0, doanh nghiệp sẽ không có lợi nhuận và không có khả năng mở rộng. Nếu thu - chi > 0, doanh nghiệp sẽ có lợi nhuận và có thể tái đầu tư để phát triển.

Đánh đổi rủi ro và lợi nhuận

Đây là công thức cho biết mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận trong các hoạt động kinh doanh. Theo công thức này, rủi ro và lợi nhuận có mối quan hệ tương quan dương, tức là càng có rủi ro cao thì càng có cơ hội lợi nhuận cao, và ngược lại. Do đó, người quản trị cần cân nhắc giữa rủi ro và lợi nhuận khi đưa ra các quyết định tài chính, sao cho phù hợp với mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp.

Nguyên tắc sinh lời

Đây là công thức cho biết cách để doanh nghiệp có thể tăng lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh. Theo công thức này, có hai cách để sinh lời, đó là:

- Tăng doanh thu: bằng cách mở rộng thị trường, tăng giá bán, tăng chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả tiếp thị.

- Giảm chi phí: bằng cách tiết kiệm nguyên vật liệu, tối ưu hoá quy trình sản xuất, giảm bớt nhân sự, áp dụng công nghệ mới…

Nguyên tắc chi trả

Đây là công thức cho biết cách để doanh nghiệp sử dụng lợi nhuận một cách hợp lý và hiệu quả. Theo công thức này, có hai cách để chi trả lợi nhuận, đó là:

- Chi trả cổ tức: bằng cách chia một phần lợi nhuận cho các cổ đông, nhằm ghi nhận sự đóng góp và khích lệ các nhà đầu tư.

- Tái đầu tư: bằng cách giữ lại một phần lợi nhuận để đầu tư vào các dự án mới, nhằm mở rộng và phát triển doanh nghiệp.

Quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả với các công thức

>>> Top 10 sai lầm khi lên kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp

Một nhà quản lý thông thái không chỉ hiểu rõ công thức quản trị tài chính hiệu quả, mà còn tìm hiểu và áp dụng nó vào thực tế hoạt động kinh doanh. Bằng cách này, doanh nghiệp sẽ có sự điều chỉnh tài chính và khả năng thích nghi với môi trường kinh doanh để đạt được sự thành công và bền vững. Hi vọng với những chia sẻ của ACB, doanh nghiệp sẽ có thêm công thức quản trị tài chính hiệu quả

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo vì nội dung có tính thời điểm. Quý khách vui lòng truy cập trang sản phẩm, dịch vụ chi tiết từ website acb.com.vn hoặc liên hệ Contact Center theo hotline 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247 để được cập nhật chính sách mới nhất.