Search suggestions

ACBACB

ACB X SUN LIFE BANCASSURANCE

For every shining day

ACB

Giới thiệu

Từ năm 2020 đến nay, Sun Life Việt Nam đã thành công ký xác nhận thỏa thuận hợp tác phân phối độc quyền các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ qua kênh Bancassurance với Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Mô hình hợp tác trên giúp kết hợp các thế mạnh về sản phẩm cũng như năng lực tài chính của Sun Life và đối tác, mang đến những giải pháp tài chính linh hoạt, phù hợp với các nhu cầu của Khách hàng trên hành trình xây dựng tương lai vững vàng, tươi sáng.
Đọc thêm

Các sản phẩm bảo hiểm

ACB

SUN – NEW LIFE SAVINGS INSURANCE

SUN – New Life is an insurance solution with pioneering benefits in terms of protection and attractive assets accumulation to bring differentiating experiences for a life full of love.

ACB

SUN – Bright Living Investment Insurance

SUN: BRIGHT LIVING: Light up tomorrow. Are you planning a brighter future for yourself and your family? SUN - Bright Living is a combination of insurance solution and smart investment which enables you to savor life.

ACB

SUN - ELITE LIVING SAVINGS INSURANCE

SUN - Elite Living, a solution to help you make a plan to accumulate assets and transfer to future generations in a complete way

ACB

SUN Accident Insurance - Your Companion

Protects you 24/7 globally against accidental death or total permanent disability

ACB

Supplemental Insurance - Quality Life

Family health care fund with breakthrough benefits Family and health is a launching pad to pursue each person's dreams and life goals.

ACB

ACB Medical Care

Hospital expense is covered; cash payment is not required at health facilities partnered with Bao Viet Insurance Company.

ACB

Additional Insurance - Support for premium payment

Additional insurance Premium support will help you ensure the completion of the plan if the risks to key members affect the ability to maintain the contract.

ACB

Additional Insurance - Tử Kỳ

The solution extends financial protection against the risks of death or total and permanent disability. Actively plan financial protection for yourself and your family against the risk of death or injury with the Lifetime supplementary insurance product.

Khuyến mại

ACB
31/03/2024 - 30/04/2024

Đọc thêm
ACB
31/03/2024 - 30/04/2024

Đọc thêm
ACB
31/03/2024 - 30/04/2024

Đọc thêm