Search suggestions

ACBACB

Payment Authorization

A service where ACB acts as an intermediary in ensuring payment for goods and services between parties.
ACB

Mở tài khoản trực tuyến để trải nghiệm nhiều tiện ích dành cho Doanh nghiệp

Sở hữu ngay tài khoản thanh toán Doanh nghiệp mà không cần đến trực tiếp tại quầy. Nhận ngay ưu đãi không phí và nhiều tiện ích giúp khách hàng tối ưu hiệu quả kinh doanh

Benefits

 • Ensure the interests of both the obligor and the beneficiary. The obligor/the beneficiary receives enough assets as agreed in the contract.

Features

 • Procedures: 
  1. The obligor, the beneficiary, and ACB sign the Payment authorization contract. 
  2. The obligor places an escrow deposit at ACB to secure future payment. 
  3. ACB makes payment according to the terms of the contract. 
  4. Upon termination of the service, ACB liquidates the Payment authorization contract and returns the remaining escrow deposit amount to the obligor (if any).

Eligible customers

 • Businesses that are obligors having current accounts at ACB.

References

Tham khảo biểu phí khách hàng doanh nghiệp

Contact

 • Nearest ACB branch/sub-branch or make an appointment online, here
 • 247 Contact Center at 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247 - 1800 57 77 75