Gợi ý tìm kiếm

ACB

Dự án liên kết

ACB

ACB và ACBL – Cung cấp toàn diện giải pháp về vốn cho doanh nghiệp

Dành cho khách hàng vay tại ACB và có nhu cầu thuê tài chính phương tiện vận tải, xe máy chuyên dùng, máy móc thiết bị tại ACBL.
ACB

Vay dự án tài trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ - WSMES (ADB)

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ bị ảnh hưởng bất lợi bởi dịch bệnh để phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trong khuôn khổ của dự án (PAM).