Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Trường học
không tiền mặt

Quyền lợi

 • Kết nối nhanh chóng chỉ trong 1 ngày
 • Miễn phí kết nối
 • Miễn phí thu hộ
 • Ứng dụng dữ liệu điện tử để chủ động mở rộng kết nối với hệ thống kế toán Trường học

Tính năng

 • ACB hỗ trợ thanh toán học phí qua ngân hàng với chi phí thấp nhất và thời gian ngắn nhất. Giảm tải giao dịch và giảm rủi ro tiền mặt tại Trường học;
 • ACB cung cấp công cụ để truy xuất/thống kê khoản thu học phí 24/7 tại kênh Internet Banking;
 • ACB cung cấp dữ liệu điện tử qua API để mở rộng kết nối trực tiếp đến hệ thống kế toán thu chi Trường học, từ đó tiết giảm thời gian và công sức của đội ngũ kế toán Trường;
 • Tạo thêm sự thuận tiện cho phụ huynh, học sinh nộp học phí:
 • Tra cứu được số tiền học phí cần nộp;
 • Giao dịch linh hoạt tại hơn 300 quầy giao dịch ACB /Kênh internet Banking/ Website trường học;
 • Giao dịch an toàn với tài khoản ngân hàng/ Thẻ ngân hàng.

Yêu cầu/ Điều kiện

 • Trường học được lựa chọn 1 hoặc nhiều cách thức liên kết tạo sự đa dạng kênh nộp học phí cho phụ huynh, học sinh:

Tại quầy giao dịch ACB;

Internet banking ACB;

Thanh toán tại Website của Trường học bằng thẻ ngân hàng;

Thanh toán tại Website của Trường học với đường dẫn truy cập Internet banking ACB (Redirect).

Liên hệ

 • CN/PGD ACB gần nhất với quý khách, liên hệ
 • Hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - (028) 38 247 247-1800 57 77 75