Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Gói phí chuyển tiền
quốc tế

Giải pháp tài chính hiệu quả dành cho các doanh nghiệp nhập khẩu.

Quyền lợi

  • Không mất thêm phí chuyển tiền.
  • Không chi thêm điện phí.
  • Không giới hạn số lệnh chuyển tiền.
  • Đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình.

Tính năng

  • Doanh nghiệp có thể lựa chọn gói phí với doanh số chuyển tiền phù hợp theo nhu cầu.

Yêu cầu/ Điều kiện

  • Doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài bằng phương thức chuyển tiền bằng điện (Telegraphic Transfer).