Gợi ý tìm kiếm

Nổi bật

Giải pháp tài chính toàn diện được ACB chủ động cung cấp cho các doanh nghiệp thuộc Danh mục Xanh/Xã hội nhằm mục đích tài trợ nhu cầu vốn kinh doanh của doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp  tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Đối tượng/doanh nghiệp

- Danh mục xanh: Các doanh nghiệp có phương án vay vốn thuộc 1 trong 7 nhóm lĩnh vực:

+ Năng lượng tái tạo (điện mặt trời);
+ Sử dụng năng lượng hiệu quả;
+ Công trình xanh;
+ Kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm;
+ Giao thông vận tải sạch (xe hybrid);
+ Quản lý nước bền vững và xử lý nước thải;
+ Quản lý bền vững môi trường sống, tài nguyên thiên nhiên và sử dụng đất.

- Danh mục xã hội thể hiện sự tiến bộ và trao quyền bình đẳng: Các doanh nghiệp đủ điều kiện và do phụ nữ làm chủ.

Đặc điểm

- Gói Tín Dụng Xanh 2.000 tỷ đồng dành cho các DN có phương án sản xuất kinh doanh thuộc Danh mục xanh về bảo vệ môi trường, giảm thiểu biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lượng hoặc Danh mục xã hội. 

- Các Doanh nghiệp tham gia cam kết sử dụng nguồn vốn tài trợ đúng tiêu chí xanh/bền vững, cùng ACB kiên định và tin tưởng chắc chắn vào định hướng kinh doanh theo hướng phát triển xanh.

Ưu đãi

Các DN thỏa điều kiện tham gia Tín dụng Xanh hưởng các ưu đãi vay vốn chuyên biệt  sau:

- Loại tiền giải ngân: VND. 

- Áp dụng cho các khoản vay ngắn hạn và trung dài hạn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy quá trình chuyển dịch xanh theo hướng phát triển bền vững.  

- Các khoản vay tham gia có thể duy trì ưu đãi lên đến 24 tháng.

- Miễn/giảm phí trả nợ trước hạn.

Ngoài ra, ACB còn cung cấp thêm các giải pháp gia tăng khác theo đặc thù/nhu cầu khách hàng: “ACB 0 phí”, ""Gói phí chuyển tiền quốc tế"",...

Liên hệ

- Vui lòng liên hệ Chi nhánh/ PGD ACB gần nhất để được tư vấn cụ thể, hoặc

- Trung tâm dịch vụ khách hàng 247: 1900 54 54 86 - 028 38 247 247 1800 57 77 75