Gợi ý tìm kiếm

ACB

Giải pháp thanh toán

ACB

QR Nhận tiền nhanh

Quý khách hàng có thể nhận thanh toán ngay khi giao dịch và linh hoạt thông tin theo từng đơn hàng hoặc dịch vụ thông qua QR nhận tiền nhanh
ACB

eCOMMERCE (ACB2PAY)

Quý khách hàng là doanh nghiệp thương mại điện tử có thể thực hiện dịch vụ chấp nhận và thanh toán thẻ tại website của mình qua cổng thanh toán do ACB cung cấp, từ đó thu hút các khách hàng của doanh nghiệp tham gia mua sắm hàng hóa/ dịch vụ trực tuyến
ACB

POS

Quý khách hàng có thể quản lý giao dịch dễ dàng, đa dạng phương thức thanh toán và quản lý dòng tiền hiệu quả