Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Chương trình gắn kết khách hàng
ACB Rewards

Giới thiệu

Chương trình gắn kết khách hàng ACB Rewards (gọi tắt là ACB Rewards) dành cho khách hàng thân thiết sử dụng sản phẩm dịch vụ của ACB. Khách hàng được tự động tích điểm ACB Rewards khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ thỏa điều kiện chương trình.
ACB

Hướng dẫn tích điểm

Điểm thưởng được tự động tích lũy vào tài khoản điểm ACB Rewards khi bạn sử dụng sản phẩm dịch vụ thỏa điều kiện chương trình

ACB

Hướng dẫn sử dụng điểm

Với điểm thưởng, bạn dễ dàng đổi quà tặng theo sở thích hoặc chuyển điểm tặng người thân

Thể lệ chương trình ACB Rewards

0

Câu hỏi thường gặp