Gợi ý tìm kiếm

Ông Nguyễn Khắc Nguyện được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc ACB

(TP.HCM) – Ngày 15.01.2022, ông Nguyễn Khắc Nguyện, Giám Đốc Khối Quản Trị Nguồn Nhân Lực ACB, đã được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám Đốc ACB.

Ông Nguyện là Thạc sĩ chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế của Trường đại học Curtin (Úc). Ông tham gia vào ACB từ 2006 và trải qua nhiều vị trí quan trọng tại ACB trong 16 năm qua. Ông đã chứng minh năng lực qua các thành tựu trong hai mảng là truyền thông thương hiệu và quản trị nguồn nhân lực, góp phần xây dựng và đổi mới hiệu quả hoạt động của ACB.

Đối với truyền thông thương hiệu, ông đã xây dựng hệ thống truyền thông nội bộ; hệ thống hóa các giá trị cốt lõi, giúp gọi tên ra được văn hóa của ACB; dẫn dắt quá trình chuyển đổi thương hiệu ACB vào năm 2015, truyền được “hồn” của thương hiệu vào thực tiễn hoạt động kinh doanh ACB.

Đối với công tác nhân sự, ông thiết lập các chính sách, quy trình trong thu nhập tạo động lực mạnh mẽ cho nhân viên, phát triển đào tạo nhân tài, xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng đáp ứng mục tiêu kinh doanh, tiên phong đưa tinh thần WORK – LIVE - LEARN vào văn hóa ACB.

Trên cương vị mới, ông Nguyễn Khắc Nguyện sẽ cùng đội ngũ lãnh đạo trẻ, tài năng của ACB thực hiện chiến lược phát triển từ nay đến 2024 theo định hướng đã được HĐQT phê duyệt.