Gợi ý tìm kiếm

FITCH nâng hạng GSR của ACB lên mức B+

(Tp. HCM) – Vừa qua, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings đã điều chỉnh nâng xếp hạng hỗ trợ Chính phủ (GSR) của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) từ mức "B" lên "B+", đồng thời khẳng định xếp hạng tín nhiệm Nhà phát hành nợ dài hạn (Long-term Issuer default ratings - IDR) ở mức BB-, triển vọng ổn định.

 

Fitch cho biết, việc nâng xếp hạng GSR của ACB được đưa ra trong bối cảnh hệ thống ngân hàng nhận được nhiều hỗ trợ tích cực từ Chính phủ Việt Nam trong thời gian gần đây. Khoảng cách hai bậc giữa GSR và xếp hạng quốc gia phản ánh quy mô hệ thống ngân hàng lớn của Việt Nam và tầm quan trọng của ACB trong hệ thống.

 

Bên cạnh đó, xếp hạng sức mạnh tín dụng độc lập (Viability Rating – VR) , yếu tố đã thúc đẩy xếp hạng IDR dài hạn của ACB, được củng cố bởi chiến lược quản trị rủi ro của ACB, với chất lượng tài sản tốt hơn so với toàn ngành. Cụ thể, nợ xấu của ACB được kiểm soát ở mức 1% tổng dư nợ, duy trì ở mức thấp nhất trong toàn hệ thống ngân hàng và tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) cao, 135%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao cho phép ACB linh hoạt hơn trong việc xử lý nợ, nâng cao chất lượng tài sản mà không làm ảnh hưởng đến thu nhập của Ngân hàng.

 

Nhờ danh mục đầu tư lành mạnh, không bao gồm trái phiếu doanh nghiệp và dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ, ACB cũng ít chịu ảnh hưởng bởi các biến động bất lợi gần đây đối với thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp. Trước đó, theo công bố của Moody’s, xếp hạng tín nhiệm của tổ chức phát hành và xếp hạng tiền gửi ngân hàng dài hạn của ACB là BA3, có được do chất lượng tài sản vững chắc và khả năng sinh lời tốt.

 

Đáng chú ý, Fitch Ratings đã thực hiện nâng hạng chỉ số về thu nhập và khả năng sinh lời của ACB từ bb- lên bb ở mức ổn định. Fitch cũng kỳ vọng các chỉ số sinh lời chính của ACB tiếp tục duy trì ở mức cao nhất trong số các ngân hàng được Fitch xếp hạng tại Việt Nam, được hỗ trợ bởi chi phí tín dụng thấp và tăng trưởng mạnh mẽ đối với bancassurance.

 

Fitch Ratings cũng nâng hạng chỉ số vốn hóa và đòn bẩy từ bb- lên b+ ở mức ổn định, tỷ lệ Vốn Cấp 1 theo Fitch (Fitch Core Capital) của ACB được kỳ vọng duy trì ở mức trên 12% trong thời gian trung hạn, dựa trên khả năng tạo vốn nội bộ mạnh mẽ của Ngân hàng, được cho là có khả năng vượt xa tốc độ tăng trưởng cho vay trong thời gian tới.

 

Một điểm mới trong đánh giá của Fitch năm nay là các chỉ số ESG – Môi trường, Xã hội và Quản trị. Các chỉ số như cấu trúc quản trị, tính minh bạch tài chính của ACB cho thấy các vấn đề liên quan đến ESG có ảnh hưởng tới xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng. Trong thời gian tới, ESG sẽ là một chủ đề trọng yếu được Ngân hàng triển khai nhằm thể hiện cam kết của Ngân hàng đối với vấn đề phát triển bền vững.

 

Để tham khảo thêm các thông tin của ACB, Quý Khách vui lòng truy cập acb.com.vn; hoặc đến CN/PGD ACB trên toàn quốc; hoặc liên hệ Contact Center 24/7: 028 38247247