Gợi ý tìm kiếm

ACB ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ chính phủ Việt Nam phòng chống dịch Covid - 19

(Hà Nội) – Sáng nay, tại Lễ phát động toàn dân chống dịch Covid 19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, Chủ tịch HĐQT ACB – Ông Trần Hùng Huy – đã đại diện ngân hàng trao tặng chính phủ 10 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid – 19.

Trong thời gian qua, công tác phòng chống dịch Covid – 19 được chính phủ Việt Nam ưu tiên hàng đầu khi thực thi những biện pháp tích cực và mạnh mẽ. Xuất phát từ sự đồng cảm và trân trọng những nỗ lực của chính phủ Việt Nam cùng đội ngũ những người đang ở tuyến đầu chống dịch, ACB đã quyết định ủng hộ số tiền trên vào ngân sách mua sắm thêm vật tư, trang thiết bị y tế và thực hiện các hoạt động chống dịch trong cộng đồng do chính phủ thực hiện.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng thể hiện trách nhiệm với xã hội khi luôn truyền thông đầy đủ, nghiêm túc thực hiện và tuân thủ các hướng dẫn, quy định phòng chống dịch Covid – 19 trong cộng đồng nhân viên và khách hàng.

Với sự chung tay và đồng lòng từ chính phủ đến người dân Việt Nam, ACB hy vọng đại dịch Covid – 19 sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi. Việt Nam cố lên!