Gợi ý tìm kiếm

ACB tham gia gói hỗ trợ lãi suất 2% của chính phủ

Kể từ ngày 15/06/2022, ACB chính thức tham gia gói hỗ trợ lãi suất 2% để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thuộc các ngành nghề, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong việc tiếp cận nguồn vốn với lãi suất được hỗ trợ. Chương trình được triển khai theo hướng dẫn của Chính phủ theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP và của Ngân hàng Nhà nước theo Thông tư 03/2022/TT-NHNN.


Gói hỗ trợ lãi suất 2% được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam. Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ lãi suất là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc các ngành nghề, lĩnh vực sau: vận tải, du lịch, hàng không, chế biến, chế tạo, sản xuất phần mềm, xây dựng nhà ở xã hội; hoặc đối tượng vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.


Đối với cá nhân và doanh nghiệp, gói giải pháp là cơ hội tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn với chi phí thấp, từ đó tận dụng thời cơ phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới, góp phần kích thích cả phía cung và cầu, tạo nền tảng để tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ theo hướng bền vững hơn.


ACB đảm bảo gói hỗ trợ được triển khai minh bạch và đúng đối tượng, từ đó đảm bảo nguồn vốn được sử dụng hiệu quả. Đối với ACB, chương trình cũng góp phần tăng khả năng cung ứng vốn cho khách hàng, mở rộng mạng lưới khách hàng cũng như đa dạng hệ sinh thái dịch vụ.
Để xem thông tin chi tiết chương trình, Quý Khách vui lòng truy cập https://acb.com.vn/; hoặc đến CN/PGD ACB trên toàn quốc; hoặc liên hệ Contact Center 24/7: 028 38247247