Gợi ý tìm kiếm

ACB tài trợ xây dựng 06 cây cầu nông thôn tại Bạc Liêu trị giá 2 tỷ đồng

(Tp.HCM) – Hôm nay, ngày 03/01/2014, tại huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, Ngân hàng ACB đã tiến hành bàn giao cho UBND Tỉnh Bạc Liêu 06 công trình cầu giao thông nông thôn với tổng ngân sách xây dựng là 02 (hai) tỷ đồng.

06 công trình cầu giao thông nông thôn này được xây dựng tại 2 huyện Đông Hải và Giá Rai thuộc tỉnh Bạc Liêu, bao gồm: cầu Ấp 16 A, cầu Cây Dương, cầu Thăng Ngẫu, cầu Xăm Há, cầu Hai Chanh và cầu Thạnh An. ACB tin tưởng rằng, các công trình giao thông này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong việc lưu thông đi lại, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương. Đây là một trong những hành động thiết thực thể hiện trách nhiệm của ACB đối với cộng đồng bên cạnh hoạt động kinh doanh.