Gợi ý tìm kiếm

ACB nhận giải thưởng Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu 2022

(TP.HCM) – Ngày 10/8 vừa qua, ACB tự hào được vinh danh “Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu 2022” do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư tổ chức và bình chọn. ACB khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phát triển theo bộ tiêu chuẩn ESG (Môi trường – E, Xã hội – S, Quản trị công ty – G) với mục tiêu tạo lập và tối ưu hoá giá trị cho không chỉ ngân hàng mà tất cả các bên liên quan.

 

Chương trình bình chọn Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy xu hướng phát triển bền vững lan toả sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội Việt Nam. Bộ tiêu chuẩn đánh giá sự phát triển bền vững của ACB dựa trên (1) Kết quả phát triển bền vững trung bình trong 3 năm bao gồm lợi nhuận trước thuế, tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA), đóng góp cho ngân sách nhà nước và xã hội; (2) Quản trị doanh nghiệp; (3) Bảo vệ môi trường và (4) Trách nhiệm xã hội.

Từ nhiều năm trước, ACB đã nhận định việc thực hiện trách nhiệm xã hội nên được gắn với mục tiêu kinh doanh, đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch phát triển dài hạn. Mỗi quyết định của doanh nghiệp đều có tác động nhất định đến xã hội, môi trường và ngược lại.

Kế hoạch phát triển bền vững đã được ACB triển khai trên nhiều phương diện, trong đó nổi bật là các chiến dịch về bảo vệ môi trường. Đơn cử như chiến dịch “Gần Lại O” do ACB khởi xướng đã bước sang năm thứ 9 triển khai và đạt được nhiều thành quả ấn tượng. Hàng chục ngàn nhân viên hưởng ứng tham gia các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm môi trường, trong đó 90% sẵn sàng từ bỏ thói quen sử dụng nhựa một lần. Hơn 25,000 bộ dụng cụ Gần Lại O thân thiện với môi trường được cung cấp cho nhân viên và khách hàng. Hơn 22,7 triệu tờ giấy in được giảm thiểu nhờ chiến dịch Go Paperless. Các sự kiện giáo dục về môi trường do ACB tổ chức cũng thu hút hàng trăm trẻ em tham gia.

Để khuyến khích tất cả các đơn vị chủ động thực thi trách nhiệm xã hội với địa phương nơi mình đang hoạt động, năm 2021, lần đầu tiên ACB đưa O-Branch – giải thưởng nhằm tôn vinh các đơn vị tích cực tham gia, chủ động thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường cùng ACB, vào hạng mục các giải thưởng quan trọng của năm

Bên cạnh đó, ACB cũng tham gia chung tay hỗ trợ các dự án an sinh xã hội khác như tài trợ các trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động tài trợ giáo dục, tặng học bổng cho trẻ em nghèo, xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ các đối tượng chính sách,…

Với giải thưởng Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu, xu hướng kinh doanh theo tiêu chí ESG cần được những doanh nghiệp lớn như ACB tiên phong thực hiện và lan toả tinh thần này. Từ đó nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về việc phát triển bền vững, tạo ra được các giá trị dài hạn, thông qua việc nắm bắt các cơ hội và quản lý tốt rủi ro phát sinh từ sự phát triển chung kinh tế, môi trường và xã hội. ?