Gợi ý tìm kiếm

ACB KHÁNH THÀNH TRỤ SỞ MỚI PHÒNG GIAO DỊCH NGUYỄN HỮU CẢNH

Ngày 20.10.2023, Ngân hàng Á Châu (ACB) đã tổ chức khánh thành trụ sở mới Phòng giao dịch (PGD) Nguyễn Hữu Cảnh tại địa chỉ số 53 – 55 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM; số điện thoại (028) 3514 6400.

Tương tự các chi nhánh và phòng giao dịch khác trong hệ thống, ACB - PGD Nguyễn Hữu Cảnh với các chức năng chủ yếu:

Huy động tiền gửi bằng VND, ngoại tệ.
Cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.
Tài trợ xuất nhập khẩu.
Nhận ủy thác đầu tư và tài trợ các dự án đầu tư.
Dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, chuyển tiền nhanh Western Union.
Kinh doanh ngoại tệ, vàng.
Dịch vụ trung gian thanh toán mua bán nhà và mua bán hàng hóa.
Chiết khấu các chứng từ có giá do ACB phát hành.
Các dịch vụ thẻ quốc tế và thẻ nội địa (ACB Card).
Dịch vụ ngân hàng điện tử.

ACB – PGD Nguyễn Hữu Cảnh được kết nối trực tuyến với Hội sở và tất cả các chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống. Khách hàng có thể gửi tiền tại PGD Nguyễn Hữu Cảnh và rút tiền tại bất kỳ CN/ PGD trong hệ thống ACB, được cung cấp các dịch vụ qua ngân hàng điện tử (ACB Online, phone banking và mobile banking).