Gợi ý tìm kiếm

ACB khai trương PGD Đông Hòa

Ngày 05.9.2022, Ngân hàng Á Châu (ACB) đã tổ chức khai trương Phòng Giao Dịch (PGD) Đông Hòa tại địa chỉ Thửa đất 529 và 530, Tờ bản đồ 18-D Đường Trần Phú, Khu phố Phú Hiệp 3, Phường Hòa Hiệp Trung, Thị xã Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên; số điện thoại 0257. 3899 988, số Fax: 0257. 3899 666
Tương tự các chi nhánh và phòng giao dịch khác trong hệ thống, ACB PGD Đông Hòa với các chức năng chủ yếu:

  • Huy động tiền gửi bằng VND, ngoại tệ.
  • Cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.
  • Tài trợ xuất nhập khẩu.
  • Nhận ủy thác đầu tư và tài trợ các dự án đầu tư.
  • Dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, chuyển tiền nhanh Western Union.
  • Kinh doanh ngoại tệ, vàng.
  • Dịch vụ trung gian thanh toán mua bán nhà và mua bán hàng hóa.
  • Chiết khấu các chứng từ có giá do ACB phát hành.
  • Các dịch vụ thẻ quốc tế và thẻ nội địa (ACB Card).
  • Dịch vụ ngân hàng điện tử.

ACB PGD Đông Hòa được kết nối trực tuyến với Hội sở và tất cả các chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống. Khách hàng có thể gửi tiền tại PGD Đông Hòa và rút tiền tại bất kỳ CN/ PGD trong hệ thống ACB, được cung cấp các dịch vụ qua ngân hàng điện tử (ACB Online, phone banking và mobile banking).