Gợi ý tìm kiếm

ACB đẩy mạnh triển khai thanh toán song phương với Kho Bạc Nhà Nước TP.HCM

(TP.HCM) – Được sự tín nhiệm của Kho bạc Nhà nước Trung Ương về việc triển khai thanh toán song phương toàn bộ hệ thống KBNN tại 64 tỉnh thành, ngày 26.04 vừa qua, ACB và Kho Bạc Nhà Nước TP.HCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết thí điểm và triển khai thanh toán song phương mở rộng trên địa bàn thành phố. Việc hợp tác tạo nhiều thuận lợi cho người đóng thuế, góp phần vào công tác cải cách thủ tục hành chính, quy trình, thủ tục trong thu, chi ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, người nộp thuế hiện tại có thể  nộp thuế ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời gian nào thông qua ứng dụng trực tuyến eTax, ứng dụng Ngân hàng số ACB ONE bên cạnh dịch vụ nộp thuế tại quầy được triển khai tại 384 Phòng giao dịch, Chi nhánh ACB. Bên cạnh đó, các khoản thu của Kho Bạc Nhà Nước sẽ được thực hiện nhanh chóng, tạo điều kiện chủ động trong quản lý ngân quỹ. Đối với ACB, ngân hàng có thêm cơ hội tiếp cận và đồng hành với nhiều khách hàng hơn thông qua cung cấp dịch vụ công cho Chính phủ.

Ông Từ Tiến Phát – Tổng Giám Đốc ACB – cho biết: “ACB với lợi thế về công nghệ và mạng lưới kênh phân phối rộng khắp cả nước sẽ giúp hệ thống kết nối thu giữa Kho Bạc Nhà Nước và ACB được xuyên suốt, an toàn, nhanh chóng. Người nộp thuế sẽ có nhiều lựa chọn về kênh thanh toán thuận lợi hơn và đặc biệt là sẽ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt”.

Trong Quý 01.2023, ACB đã đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, kiểm soát tốt chi phí và hiệu quả hoạt động nên đã đưa tỷ lệ chi phí trên doanh thu (CIR) xuống mức 32%, lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn là 5.156 nghìn tỷ, tăng 25% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% so với kế hoạch năm. Trong quý 1/2023 đã triển khai gói cho vay lãi suất ưu đãi 3%, quy mô 20 ngàn tỷ, đồng thời giảm lãi suất 1-2% cho các khoản vay hiện hữu đến kỳ thay đổi lãi suất có giao dịch chính tại ACB. Tỷ lệ nợ xấu của ACB vẫn duy trì dưới 1%. Tỷ lệ an toàn vốn của ACB đạt 13,4%, vượt xa yêu cầu tối thiểu 8% của Ngân Hàng Nhà nước.