Gợi ý tìm kiếm

ACB đặt mục tiêu đạt hơn 15.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2022

(Tp. HCM) – Sáng nay, ngày 07.04.2022, tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn (số 88 đường Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM), Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Á Châu đã họp thường niên, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt hơn 15.000 tỷ đồng.

Trong ĐHCĐ, nhìn lại hoạt động của ACB, ông Trần Hùng Huy - Chủ tịch HĐQT ACB cho biết: “Năm 2021 là một năm khó đoán định về tình hình kinh tế do ảnh hưởng từ làn sóng dịch Covid-19 bùng phát. Tuy nhiên, với sự chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch và lập kế hoạch đảm bảo kinh doanh liên tục, ACB đã về đích và hơn thế nữa vượt kế hoạch đề ra, thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng, an toàn và duy trì kết quả kinh doanh ở mức cao, đáp ứng kỳ vọng cuả cổ đông.”

Các cổ đông của ACB đã thông qua các vấn đề tại đại hội: Kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021; Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2022; Tăng vốn điều lệ từ cổ tức 2021 bằng cổ phần phổ thông; phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm; Mức thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022; và các vấn đề khác.

Cụ thể, năm 2022, ACB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế là hơn 15.000 tỷ đồng. Tổng tài sản dự tăng 11%, tiền gửi khách hàng dự tăng 11%, tín dụng dự tăng 10% theo hạn mức được NHNN cấp tới hiện tại và tỷ lệ nợ xấu sẽ được kiểm soát dưới 2%. Dự kiến chia cổ tức 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%. Vốn điều lệ dự kiến lên 33.774 tỷ đồng. 

Trong đó, kế hoạch năm 2022 ACB tập trung đầu tư vào mô hình vận hành và kinh doanh riêng biệt nhằm thu hút khách hàng mới với quy trình số hóa đơn giản, dễ dùng, liền mạch từ trực tuyến đến ngoại tuyến. Chiến lược này xuất phát từ thực tế chuyển đổi số với nhiều cơ hội và thách thức, yêu cầu sự thích ứng nhanh chóng với biến đổi liên tục trong môi trường kinh doanh cũng như sự thay đổi linh hoạt và tích cực thấu hiểu khách hàng. Đồng thời, “tối ưu hóa sức mạnh số hóa” cũng sẽ giúp ACB thực hiện các trách nhiệm xã hội, góp phần bảo vệ môi trường bằng cách giảm số lượng giấy in, giảm thiểu rác thải từ xác hộp mực hay máy móc thiết bị hư hỏng,….

Tổng Giám Đốc ACB – ông Từ Tiến Phát cho biết kết quả kinh doanh Quý 1.2022 của ACB khả quan khi tổng tài sản đạt khoảng 525.000 tỷ đồng, cho vay đạt 374.000 ngàn tỷ đồng, huy động đạt 386.000 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất ước đạt 4200 tỷ đồng, nợ xấu được kiểm soát dưới 1%.