Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Vay Xây Dựng, Sửa Chữa Nhà

Hỗ trợ nguồn vốn cho các nhu cầu xây dựng, sửa chữa hoặc trang trí nội thất và nhà ở

Quyền lợi

 • Số tiền vay theo phương án xây dựng, sửa chữa
 • Phương pháp chứng minh nguồn thu nhập linh hoạt
 • Phương thức trả vốn và lãi phù hợp theo nhu cầu
 • Lãi suất cạnh tranh, tính trên dư nợ thực tế (dư nợ giảm dần)
 • Chính sách trả nợ trước hạn linh hoạt

Tính năng

 • Thời gian vay lên đến 15 năm
 • Thời gian ân hạn vốn lên đến 01 năm
 • Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần theo tiến độ thi công thực tế
 • Phương thức trả nợ:
  • Lãi trả hàng tháng
  • Vốn trả hàng tháng hoặc định kỳ ≤ 6 tháng/ lần theo phương thức góp đều hoặc góp bậc thang tăng 10-20%/năm hoặc trả theo dòng tiền của khách hàng

Yêu cầu/ Điều kiện

 • Công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên
 • Có nguồn thu nhập ổn định và đủ khả năng trả nợ
 • Có tài sản thế chấp là nhà đất sửa chữa hoặc nhà đất khác

 

Tài liệu khách hàng cần tham khảo

0