Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Vay Tiêu dùng thế chấp

Hỗ trợ nguồn vốn cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt và nhu cầu đời sống của cá nhân cùng gia đình

Quyền lợi

 • Số tiền cho vay: tối đa theo nhu cầu của khách hàng, khả năng trả nợ và mục đích sử dụng vốn
 • Phương pháp chứng minh nguồn thu nhập linh hoạt
 • Lãi suất cạnh tranh, tính trên dư nợ thực tế (dư nợ giảm dần)
 • Chính sách trả nợ trước hạn linh hoạt
 • Phương thức trả vốn và lãi đa dạng, phù hợp theo nhu cầu

Tính năng

 • Thời gian vay lên đến 10 năm
 • Mục đích vay vốn: phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng
 • Phương thức trả nợ:
  • Lãi trả hàng tháng/ hàng quý
  • Vốn trả theo phương thức vốn góp đều hoặc vốn góp bậc thang theo định kỳ ≤ 6 tháng
 • Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng

Yêu cầu/ Điều kiện

 • Công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên
 • Có nguồn thu nhập ổn định và đủ khả năng trả nợ
 • Có tài sản thế chấp là bất động sản, giấy tờ có giá

Tài liệu khách hàng cần tham khảo

0