Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Vay Mua Nhà Đất

Hỗ trợ nguồn vốn cho các nhu cầu mua hoặc nhận chuyển nhượng nhà ở, đất ở

Quyền lợi

 • Số tiền vay theo giá trị nhà đất mua và giá trị tài sản thế chấp
 • Phương thức trả vốn và lãi phù hợp theo nhu cầu
 • Phương pháp chứng minh nguồn thu nhập linh hoạt
 • Lãi suất cạnh tranh, tính trên dư nợ thực tế (dư nợ giảm dần)
 • Chính sách trả nợ trước hạn linh hoạt

Tính năng

 • Thời gian vay lên đến 25 năm
 • Ân hạn trả vốn vay lên đến 01 năm
 • Phương thức trả nợ linh hoạt:
  • Lãi trả hàng tháng
  • Vốn trả định kỳ hàng tháng hoặc ≤ 6 tháng/lần theo phương thức góp đều, hoặc góp bậc thang (tăng 10 -20%/năm) hoặc theo dòng tiền của khách hàng
 • Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần theo tiến độ thanh toán thực tế

Yêu cầu/ Điều kiện

 • Công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên
 • Có nguồn thu nhập ổn định và đủ khả năng trả nợ
 • Có tài sản thế chấp là nhà đất dự định mua hoặc nhà đất khác

Tài liệu khách hàng cần tham khảo

0