Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Vay đầu tư sản xuất kinh doanh

Hỗ trợ nguồn vốn trung và dài hạn để bạn an tâm phát triển sản xuất kinh doanh

Quyền lợi

 • Đa dạng khách hàng vay vốn: chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân
 • Nhận vốn một lần hoặc nhiều lần theo nhu cầu
 • Lãi suất cạnh tranh, lãi suất tính trên dư nợ thực tế (dư nợ giảm dần)

Tính năng

 • Mục đích vay vốn: mở mới cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cải tiến, đổi mới kỹ thuật, công nghệ sản xuất kinh doanh
 • Số tiền cho vay lên đến 5 tỷ đồng
 • Thời hạn vay lên đến 5 năm
 • Ân hạn trả vốn vay lên đến 06 tháng
 • Phương thức trả nợ linh hoạt:
  • Lãi trả hàng tháng hoặc hàng quý
  • Vốn trả hàng tháng hoặc định kỳ ≤ 12 tháng/lần theo phương thức góp đều hoặc vốn góp bậc thang tăng 10-20%/năm

Yêu cầu/ Điều kiện

 • Công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên
 • Hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp
 • Có phương án sản xuất kinh doanh khả thi và nguồn thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Có tài sản bảo đảm là nhà đất, giấy tờ có giá

Tài liệu khách hàng cần tham khảo

0