Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Vay cầm cố thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá

Hỗ trợ nguồn vốn cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt và nhu cầu đời sống của cá nhân cùng gia đình

Quyền lợi

 • Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu về vốn
 • Mức cho vay theo nhu cầu vay vốn thực tế và đến 100% trị giá của tài sản cầm cố
 • Thời gian vay theo nhu cầu của khách hàng
 • Lãi suất cạnh tranh, tính trên dư nợ thực tế (dư nợ giảm dần)
 • Chấp nhận đa đạng các loại tài sản cầm cố: Số dư tiền gửi, Thẻ tiết kiệm (TTK), Giấy tờ có giá (GTCG), Vàng hiện vật

Tính năng

 • Số tiền cho vay lên đến 100% giá trị Thẻ tiết kiệm hoặc Giấy tờ có giá
 • Mục đích vay vốn: phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng
 • Phương thức trả nợ:
  • Cuối kỳ; hoặc
  • Định kỳ hàng tháng/ hoặc định kỳ khác (≤ 06 tháng)
 • Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng

Yêu cầu/ Điều kiện

Thông tin vay
 • Khách hàng là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài (đối với khách hàng có quốc tịch nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam, thời gian cho vay trong thời gian được phép cư trú còn lại trên chứng từ cư trú hợp pháp tại Việt Nam), từ 18 tuổi trở lên
 • Có tài sản thế chấp: Thẻ tiết kiệm hoặc Giấy tờ có giá (do ACB hoặc tổ chức tín dụng khác phát hành được ACB chấp nhận), Vàng hiện vật

Tài liệu khách hàng cần tham khảo

0