Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Vay Bổ Sung Vốn Lưu Động

Hỗ trợ nguồn vốn cho nhu cầu bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ

Quyền lợi

 • Đa dạng khách hàng vay vốn: chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân
 • Nhận vốn một lần hoặc nhiều lần theo nhu cầu
 • Số tiền cho vay tối đa theo nhu cầu và khả năng của khách hàng
 • Miễn phí trả nợ trước hạn đối với vay theo hạn mức tín dụng
 • Lãi suất cạnh tranh

Tính năng

 • Phương thức vay đa dạng: vay từng lần, cấp hạn mức tín dụng, vay theo phương thức thấu chi
 • Thời hạn vay lên đến 01 năm
 • Mục đích vay vốn: bổ sung vốn lưu động để mua nhiên/ nguyên vật liệu ... phục vụ sản xuất, kinh doanh
 • Phương thức trả nợ linh hoạt:
  • Lãi trả hàng tháng hoặc hàng quý
  • Vốn gốc trả cuối kỳ hoặc theo khế ước nhận nợ

Yêu cầu/ Điều kiện

 • Công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên
 • Hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp
 • Có phương án sản xuất kinh doanh khả thi và nguồn thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Có tài sản bảo đảm là nhà đất, giấy tờ có giá

Tài liệu khách hàng cần tham khảo

0