Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Sống Năng Động -
Dành cho sản phẩm SUN - Sống Vững Vàng

NỔI BẬT

ƯU ĐÃI HẤP DẪN

Phiếu quà tặng điện tử Got It trị giá lên tới 300 ngàn đồng.

ĐỐI TƯỢNG

Dành cho Khách hàng Cá nhân mua sản phẩm SUN - Sống Vững Vàng qua ứng dụng ACB ONE.

THỜI GIAN THAM GIA

01/07/2023 – 30/09/2023

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Phiếu quà tặng điện tử Got It trị giá đến 200 ngàn đồng.

STT Gói sản phẩm  Phí bảo hiểm
(Đối với Người được bảo hiểm từ 25 tuổi trở lên)
Giải thưởng 
1 SUN 200 Từ 406 ngàn đồng trở lên Phiếu quà tặng điện tử Got It trị giá 200 ngàn đồng
2 SUN 300 Từ 609 ngàn đồng trở lên Phiếu quà tặng điện tử Got It trị giá 300 ngàn đồng

THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ

- Chương trình khuyến mại được chia thành 03 đợt:

       + Đợt 1: 01/07/2023 – 31/07/2023

       + Đợt 2: 01/08/2023 – 31/08/2023

       + Đợt 3: 01/09/2023 – 30/09/2023

  • Thời điểm tổng kết kết quả và bắt đầu trao quà:
Đợt Đợt khuyến mại Ngày tổng kết kết quả Ngày bắt đầu trao quà
1 01/07/2023 – 31/07/2023 10/09/2023 30/09/2023
2 01/08/2023 – 31/08/2023 10/10/2023 31/10/2023
3 01/09/2023 – 30/09/2023 10/11/2023 30/11/2023

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Đối tượng hưởng khuyến mại: Khách hàng của chương trình khuyến mại phải đồng thời đáp ứng các điều kiện dưới đây:

  • Chương trình áp dụng cho Khách hàng là cá nhân từ 25 tuổi trở lên và mua sản phẩm SUN – Sống Vững Vàng qua ứng dụng ACB One.
  • Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong thời gian khuyến mại (“Hợp Đồng”);
  • Tại thời điểm Sun Life VN trao quà tặng, Hợp Đồng phải còn hiệu lực.
  • Sun Life VN sẽ gửi quà tặng cho khách hàng theo số điện thoại khách hàng đã cung cấp cho Sun Life VN trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm thông qua tin nhắn SMS. Sun Life VN không chịu trách nhiệm trong trường hợp quà tặng không thể chuyển do thông tin số điện thoại cung cấp bị sai. Nếu trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt đầu trao quà, Sun Life VN đã cố gắng gửi tin nhắn SMS đến khách hàng nhiều lần nhưng không thể trao quà cho khách hàng, Sun Life VN sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng.
  • Sun Life VN có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với Hợp Đồng dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình.
  • Trong mọi trường hợp Phiếu quà tặng điện tử Got It không có giá trị quy đổi thành tiền mặt

Liên hệ

Vui lòng liên hệ Contact Center 1900 545486 hoặc (028) 38 247 247

Hoặc liên hệ trực tiếp Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm tại các Chi nhánh.PGD của ACB