Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Sống Năng Động -
Dành cho sản phẩm SUN - Bạn Đồng Hành

NỔI BẬT

ƯU ĐÃI HẤP DẪN

Phiếu quà tặng điện tử Got It trị giá lên tới 220 ngàn đồng.

ĐỐI TƯỢNG

Dành cho Khách hàng cá nhân mua sản phẩm SUN- Bạn Đồng Hành qua ứng dụng ACB ONE.

THỜI GIAN THAM GIA

01/07/2023 – 30/09/2023

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Phiếu quà tặng điện tử Got it trị giá đến 220 ngàn đồng

STT Tổng phí bảo hiểm cơ bản mới năm đầu tiên thực thu (IP) tính trên mỗi hợp đồng theo đợt (nghìn đồng) Quà tặng
1 IP = 150 Phiếu quà tặng điện tử Got It trị giá 75 ngàn đồng
2 IP = 300 Phiếu quà tặng điện tử Got It trị giá 150 ngàn đồng
3 IP = 450 Phiếu quà tặng điện tử Got It trị giá 220 ngàn đồng

 

THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ

- Chương trình khuyến mại được chia thành 03 đợt:

       + Đợt 1: 01/07/2023 – 31/07/2023

       + Đợt 2: 01/08/2023 – 31/08/2023

       + Đợt 3: 01/09/2023 – 30/09/2023

- Thời điểm tổng kết kết quả và bắt đầu trao quà:

Đợt Đợt khuyến mại Ngày tổng kết kết quả Ngày bắt đầu trao quà
1 01/07/2023 – 31/07/2023 10/09/2023 30/09/2023
2 01/08/2023 – 31/08/2023 10/10/2023 31/10/2023
3 01/09/2023 – 30/09/2023 10/11/2023 30/11/2023

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Đối tượng hưởng khuyến mại: Khách hàng của chương trình khuyến mại phải đồng thời đáp ứng các điều kiện dưới đây:

  • Khách hàng là cá nhân mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN được phân phối qua Ứng dụng ACB One; và
  • Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong từng đợt của thời gian khuyến mại (“Hợp Đồng”);
  • Tại thời điểm Sun Life VN trao quà tặng, Hợp Đồng phải còn hiệu lực.
  • Sun Life VN sẽ gửi quà tặng cho khách hàng thông qua tin nhắn SMS theo số điện thoại khách hàng đã cung cấp cho Sun Life VN trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Sun Life VN không chịu trách nhiệm trong trường hợp quà tặng không thể chuyển do thông tin số điện thoại cung cấp bị sai. Nếu trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt đầu trao quà, Sun Life VN đã cố gắng gửi tin nhắn SMS đến khách hàng nhiều lần nhưng không thể trao quà cho khách hàng, Sun Life VN sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng.
  • Sun Life VN có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với Hợp Đồng dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình.
  • Trong mọi trường hợp Phiếu quà tặng điện tử Got It không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Liên hệ

Vui lòng liên hệ Contact Center 1900 545486 hoặc (028) 38 247 247

Hoặc liên hệ trực tiếp Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm tại các Chi nhánh.PGD của ACB