Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Sống Năng Động - Dành cho Khách hàng Doanh Nghiệp

NỔI BẬT

ƯU ĐÃI HẤP DẪN

Bộ quà tặng điện tử Mobile Gift trị giá tới 15% x Tổng IP.

ĐỐI TƯỢNG

Khách hàng doanh nghiệp mua sản phẩm bảo hiểm Sun Life VN qua Ngân hàng ACB.

THỜI GIAN THAM GIA

01/07/2023 – 30/09/2023

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Hàng ngàn bộ quà tặng điện tử Mobile Gift trị giá đến 15% tổng phí bảo hiểm cơ bản mới năm đầu tiên thực thu (IP) (triệu đồng)

STT Tổng số Hợp Đồng/ Khách hàng / đợt khuyến mại Bộ quà tặng điện tử Mobile Gift
1 2 ≤ Hợp Đồng ≤ 5  10% x Tổng IP(*)
2 > 5 Hợp Đồng 15% x Tổng IP (*)

(*) Tổng IP tính trên mỗi khách hàng theo đợt khuyến mại, phiếu quà tặng làm tròn giá trị đến 50.000 VND theo phương thức làm tròn xuống

IP: phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên trong mỗi đợt khuyến mại, bao gồm cả phí bảo hiểm của sản phẩm chính và phí của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có) đính kèm Hợp Đồng, không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm.

THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ

- Chương trình khuyến mại được chia thành 03 đợt:

       + Đợt 1: 01/07/2023 – 31/07/2023

       + Đợt 2: 01/08/2023 – 31/08/2023

       + Đợt 3: 01/09/2023 – 30/09/2023

- Thời điểm tổng kết kết quả và bắt đầu trao quà:

Đợt Đợt khuyến mại Ngày tổng kết  kết quả Ngày bắt đầu   trao quà
1 01/07/2023 – 31/07/2023 28/08/2023 15/09/2023
2 01/08/2023 – 31/08/2023 28/09/2023 15/10/2023
3 01/09/2023 – 30/09/2023 28/10/2023 15/11/2023

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình khuyến mại này không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác.

Đối tượng hưởng khuyến mại: Khách hàng của chương trình khuyến mại phải đồng thời đáp ứng các điều kiện dưới đây:

  • Bên mua bảo hiểm là doanh nghiệp (được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp), đồng thời Người Được Bảo Hiểm trong các hợp đồng bảo hiểm mà Bên mua bảo hiểm mua phải là cán bộ nhân viên có hợp đồng lao động đang còn hiệu lực với doanh nghiệp tại thời điểm tham gia hợp đồng bảo hiểm;
  • Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong từng đợt của thời gian khuyến mại và  được phân phối bởi Kênh phân phối ACB.
  • Hợp Đồng không bị hủy (khách hàng từ chối tiếp tục tham gia Hợp Đồng) trong thời gian cân nhắc hai mươi mốt (21) ngày như được quy định trong quy tắc và điều khoản sản phẩm (“Thời Hạn Cân Nhắc”); và
  • Tại thời điểm Sun Life VN trao quà tặng, Hợp Đồng phải còn hiệu lực và đã qua Thời Hạn Cân Nhắc.
  • Nếu khách hàng tăng/giảm phí bảo hiểm trong vòng 21 ngày kể từ ngày kết thúc mỗi đợt khuyến mại và đáp ứng điều kiện theo quy định tại các Hợp Đồng, phần phí bảo hiểm tăng thêm/ giảm sẽ được tính vào phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên trong mỗi đợt để tham gia xét điều kiện nhận quà tặng.
  • Sun Life VN sẽ gửi quà tặng cho Khách hàng thông qua tin nhắn SMS theo số điện thoại khách hàng đã cung cấp cho Sun Life VN trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Sun Life VN không chịu trách nhiệm trong trường hợp quà tặng không thể chuyển do thông tin số điện thoại cung cấp bị sai. Nếu trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt đầu trao quà, Sun Life VN đã cố gắng gửi tin nhắn SMS đến Khách hàng nhiều lần nhưng không thể trao quà cho khách hàng, Sun Life VN sẽ hủy kết quả tặng quà đối với Khách hàng.
  • Sun Life VN có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho Khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với Hợp Đồng dẫn đến việc Khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình.
  • Trong mọi trường hợp Bộ quà tặng điện tử Mobile Gift không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
  • Quà tặng tối đa cho mỗi Khách hàng cho mỗi đợt khuyến mại là 100 triệu đồng.

Liên hệ

Vui lòng liên hệ Contact Center 1900 545486 hoặc (028) 38 247 247

Hoặc liên hệ trực tiếp Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm tại các Chi nhánh.PGD của ACB