Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

SỐNG NĂNG ĐỘNG - Dành cho Khách hàng
Cá nhân

NỔI BẬT

ƯU ĐÃI HẤP DẪN

Ưu đãi hoàn phí lên đến 15% x Tổng IP

ĐỐI TƯỢNG

Dành cho Khách hàng Cá nhân

THỜI GIAN THAM GIA

01/07/2023 – 30/09/2023

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Chương trình hoàn phí trực tiếp vào tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại ACB đến 15% tổng phí bảo hiểm cơ bản mới năm đầu tiên thực thu (IP) (triệu đồng):

 • 25 ≤ IP < 50: Tổng IP (*) x 5% (Áp dụng khu vực Tỉnh)
 • 30 ≤ IP < 50: Tổng IP (*) x 5% (Áp dụng khu vực Hồ Chí Minh  & Hà Nội)
 • 50 ≤ IP <150: Tổng IP (*) x 10%
 • IP ≥ 150: Tổng IP (*) x 15% 

(*) IP: phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên trong mỗi đợt khuyến mại, bao gồm cả phí bảo hiểm của sản phẩm chính và phí của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có) đính kèm Hợp Đồng (Không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm).

THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ

- Chương trình khuyến mại được chia thành 03 đợt:

       + Đợt 1: 01/07/2023 – 31/07/2023

       + Đợt 2: 01/08/2023 – 31/08/2023

       + Đợt 3: 01/09/2023 – 30/09/2023

- Thời điểm tổng kết kết quả và bắt đầu trao quà:

Đợt Đợt khuyến mại Ngày tổng kết    kết quả Ngày bắt đầu   trao quà
1 01/07/2023 – 31/07/2023 10/09/2023 30/09/2023
2 01/08/2023 – 31/08/2023 10/10/2023 31/10/2023
3 01/09/2023 – 30/09/2023 10/11/2023 30/11/2023

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác, ngoại trừ chương trình dành cho sản phẩm Sun Bạn Đồng Hành và Sun Sống Vững Vàng

 • Khách hàng là cá nhân và mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life Việt Nam;
 • Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày Sun Life VN ghi nhận phí bảo hiểm của Hợp đồng trên hệ thống của Sun Life VN.
 • Hợp đồng được phát hành trong từng đợt của thời gian khuyến mại (“Hợp Đồng”).
 • Hợp Đồng không bị hủy (khách hàng từ chối tiếp tục tham gia Hợp Đồng) trong thời gian cân nhắc hai mươi mốt (21) ngày như được quy định trong quy tắc và điều khoản sản phẩm (“Thời Hạn Cân Nhắc”).
 • Tại thời điểm ACB trao quà tặng, Hợp Đồng phải còn hiệu lực và đã qua Thời Hạn Cân Nhắc.
 • Phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên (IP) của Hợp Đồng trong đợt khuyến mại, bao gồm cả phí bảo hiểm của sản phẩm chính và phí của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có) đính kèm Hợp Đồng, không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm.
 • IP của các Hợp Đồng trong cùng một đợt khuyến mại của cùng Bên mua bảo hiểm đáp ứng các điều kiện của chương trình khuyến mại này sẽ được cộng dồn với nhau
 • Nếu khách hàng tăng/giảm phí bảo hiểm trong vòng 21 ngày kể từ ngày kết thúc mỗi đợt khuyến mại và đáp ứng điều kiện theo quy định tại các Hợp Đồng, phần phí bảo hiểm tăng thêm/ giảm sẽ được tính vào phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên trong mỗi đợt để tham gia xét điều kiện nhận quà tặng.
 • Tổng giải thưởng cho mỗi khách hàng tối đa 100 triệu đồng/khách hàng/đợt
 • ACB không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể trao quà trực tiếp vào tài khoản thanh toán của khách hàng do khách hàng cung cấp sai thông tin tài khoản. Nếu trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt đầu trao quà, ACB đã cố gắng liên hệ với khách hàng nhiều lần nhưng không thể trao quà cho khách hàng, ACB sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng.

Liên hệ

Vui lòng liên hệ Contact Center 1900 545486 hoặc (028) 38 247 247

Hoặc liên hệ trực tiếp Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm tại các Chi nhánh.PGD của ACB