Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Sống Hiện Đại - Dành cho Khách hàng có tài khoản nhận lương ECO Plus

  • Trang chủ
  • /
    Ưu đãi
  • /Sống Hiện Đại - Dành cho Khách hàng có tài khoản nhận lương ECO Plus

NỔI BẬT

ƯU ĐÃI HẤP DẪN

Ưu đãi hoàn phí lên đến 15 - 50% x Tổng IP, khi mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN tại ACB/ Bảo hiểm trực tuyến trên ACB ONE

ĐỐI TƯỢNG

Khách hàng có tài khoản nhận lương (ECO Plus) thuộc gói dịch vụ tài chính dành cho Nguồn nhân lực Việt.

THỜI GIAN THAM GIA

01/10/2023 - 31/12/2023

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI KHI MUA SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VN TẠI ACB

Chương trình hoàn phí trực tiếp vào tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại ACB đến 15% tổng phí bảo hiểm cơ bản mới năm đầu tiên thực thu (IP) (triệu đồng):

20 ≤ IP < 50: Tổng IP (*) x 5% (Áp dụng khu vực Tỉnh)
25 ≤ IP < 50: Tổng IP (*) x 5% (Áp dụng khu vực Hồ Chí Minh  & Hà Nội)
50 ≤ IP <150: Tổng IP (*) x 10%
IP ≥ 150: Tổng IP (*) x 15%

(*) IP: phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên trong mỗi đợt khuyến mại, bao gồm cả phí bảo hiểm của sản phẩm chính và phí của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có) đính kèm Hợp Đồng (Không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm).

- Tổng giải thưởng cho mỗi khách hàng tối đa 100 triệu đồng/khách hàng/đợt

THỜI GIAN CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Đợt Thời gian phát hành hợp đồng bảo hiểm Ngày tổng kết kết quả Ngày bắt đầu trao quà
1 01/10/2023 – 31/10/2023 10/12/2023 28/12/2023
2 01/11/2023 – 30/11/2023 10/01/2024 29/01/2024
3 01/12/2023 – 31/12/2023 10/02/2024 12/03/2024

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

- Chương trình này không áp dụng đồng thời với chương trình khuyến mại khác.

- Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày Sun Life VN ghi nhận phí bảo hiểm của Hợp đồng trên hệ thống của Sun Life VN.

- Tại thời điểm ACB trao giải thưởng, Hợp Đồng phải còn hiệu lực và đã qua Thời Hạn Cân Nhắc.

- Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong từng đợt của thời gian khuyến mại.

- Khách hàng sẽ thanh toán 100% phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại thời điểm tham gia mua bảo hiểm.

- Hợp Đồng không bị hủy (khách hàng từ chối tiếp tục tham gia Hợp Đồng) trong thời gian cân nhắc hai mươi mốt (21) ngày như được quy định trong quy tắc và điều khoản sản phẩm (“Thời Hạn Cân Nhắc”); và

- Phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên (IP) của Hợp Đồng trong đợt khuyến mại, bao gồm cả phí bảo hiểm của sản phẩm chính và phí của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có) đính kèm Hợp Đồng, không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm.

- Phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên của các Hợp Đồng trong cùng một đợt khuyến mại của cùng Bên mua bảo hiểm đáp ứng các điều kiện của chương trình khuyến mại này sẽ được cộng dồn với nhau.

- Nếu khách hàng tăng/giảm phí bảo hiểm trong vòng 21 ngày kể từ ngày kết thúc mỗi đợt khuyến mại và đáp ứng điều kiện theo quy định tại Hợp Đồng, phần phí bảo hiểm tăng thêm/ giảm sẽ được tính vào phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên trong mỗi đợt để tham gia xét điều kiện nhận quà tặng.

ACB thực hiện trao quà tặng (hoàn phí) trực tiếp vào tài khoản thanh toán của KH mở tại ACB. Ưu tiên tài khoản ECO Plus. Nếu trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt đầu trao quà, ACB đã cố gắng liên hệ với khách hàng nhiều lần nhưng không thể trao quà cho khách hàng, ACB sẽ hủy kết quả tặng quà, hoàn tiền đối với khách hàng.

ĐỐI TƯỢNG:

- Khách hàng có tài khoản nhận lương ECO Plus tại thời điểm hợp đồng bảo hiểm được phát hành;

- Tài khoản nhận lương ECO Plus của khách hàng tại ACB còn ở trạng thái hoạt động (active) tại thời điểm chốt dữ liệu tính toán;

- Riêng đối với khách hàng tham gia chương trình mua bảo hiểm kênh kỹ thuật số của ACB: hiệu lực ưu đãi trong vòng 3 tháng kể từ ngày mở tài khoản lương tại ACB. Tại thời điểm mua bảo hiểm, tài khoản nhận lương phải còn hoạt động.

Liên hệ

Vui lòng liên hệ Contact Center 1900 545486 hoặc (028) 38 247 247

Hoặc liên hệ trực tiếp Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm tại các Chi nhánh.PGD của ACB