Gợi ý tìm kiếm

Thông tin ưu đãi

Với mỗi hạng thẻ và mức chi tiêu tương ứng thoả điều kiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thẻ, khách hàng được tuỳ ý lựa chọn hình thức ưu đãi về phí thường niên theo nhu cầu. Cụ thể như sau:

ACB Visa Signature

Chi tiêu từ 5 triệu đến dưới 25 triệu

Chi tiêu từ 25 triệu trở lên
(Chọn 1 trong 2)

Hoàn phí thường niên NĂM ĐẦU TIÊN

Hoàn phí thường niên NĂM ĐẦU TIÊN và
Miễn phí thường niên 02 NĂM TIẾP THEO

Hoàn phí thường niên NĂM ĐẦU TIÊN và
TẶNG VOUCHER DU LỊCH
 trị giá 2 triệu đồng

ACB Visa Platinum

Chi tiêu từ 3 triệu đến dưới 15 triệu

Chi tiêu từ 15 triệu trở lên
(Chọn 1 trong 2)

 

Hoàn phí thường niên NĂM ĐẦU TIÊN

Hoàn phí thường niên NĂM ĐẦU TIÊN và
Miễn phí thường niên 02 NĂM TIẾP THEO

 

Hoàn phí thường niên NĂM ĐẦU TIÊN và
HOÀN THÊM số tiền tương đương 01 năm phí thường niên”

ACB Visa Gold/ACB JCB GOLD

Chi tiêu từ 1 triệu đến dưới 5 triệu

Chi tiêu từ 5 triệu trở lên
(Chọn 1 trong 2)

Hoàn phí thường niên NĂM ĐẦU TIÊN

Hoàn phí thường niên NĂM ĐẦU TIÊN và
Miễn phí thường niên 02 NĂM TIẾP THEO

Hoàn phí thường niên NĂM ĐẦU TIÊN   Hoàn thêm 400.000 VNĐ

Lưu ý: Chương trình chỉ áp dụng khi Khách hàng soạn tin nhắn đăng ký tham gia chương trình theo cú pháp:

ACB_KMT_PTN gửi 997 với "_" là khoảng trắng

Điều kiện áp dụng

Khách hàng phải thanh toán 100% phí thường niên năm đầu (không áp dụng đối với mọi trường hợp miễn/giảm PTN theo chính sách ưu đãi của ACB).

Chủ thẻ phải đăng ký tham gia chương trình bằng cách nhắn tin theo cú pháp ACB KMT PTN gửi 997 với số điện thoại đã đăng ký với Ngân hàng trong thời gian diễn ra chương trình.

Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng không là chủ thẻ tín dụng quốc tế cá nhân hiện hữu của ACB và/hoặc khách hàng không đóng bất kỳ thẻ tín dụng quốc tế cá nhân ACB trong suốt 6 tháng (180 ngày) trước ngày mở thẻ để tham gia chương trình này.

Chương trình áp dụng cho thẻ chính mở mới (theo hình thức tín chấp hoặc thế chấp), không áp dụng cho thẻ phụ, thẻ hủy, thẻ gia hạn, thẻ thay.

Mỗi khách hàng chỉ được nhận thưởng 01 lần trong suốt thời gian chương trình.

Không áp dụng đồng thời chương trình này với các chương trình khuyến mại dành cho thẻ tín dụng mở mới khác diễn ra trong cùng thời điểm. Khách hàng được quyền lựa chọn chương trình để tham gia.

Giao dịch hợp lệ được xác định:

  • Giao dịch được thực hiện bởi chủ thẻ chính và/hoặc chủ thẻ phụ, nhưng chỉ trả thưởng cho chủ thẻ chính.
  • Giao dịch hợp lệ là giao dịch thanh toán hàng hóa/dịch vụ (sales) phát sinh trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thẻ (áp dụng đồng thời cho giao dịch thanh toán trực tiếp (POS) và giao dịch thanh toán trực tuyến tại đơn vị chấp nhận thẻ (E-commerce)) nhưng không trễ hơn 30/10/2023.
  • Giao dịch được báo nợ thành công trên hệ thống ACB nhưng không trễ hơn ngày 04/11/2023. Sau thời gian này, giao dịch của khách hàng không được xem là giao dịch hợp lệ.

KHÔNG áp dụng đối với các giao dịch rút tiền mặt bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch ứng tiền mặt tại quầy hoặc tại máy ATM hoặc tại máy POS, giao dịch rút tiền mặt dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào khác, các giao dịch thanh toán các khoản phí ngân hàng, các giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc, nạp tiền từ thẻ tín dụng vào ví điện tử hoặc các giao dịch tương đương giao dịch rút tiền mặt.

Thẻ áp dụng

Thẻ tín dụng quốc tế ACB mở mới, bao gồm Visa Signature (không bao gồm Privilege Visa Signature), Visa Platinum, Visa Gold và JCB Gold

Thời gian áp dụng

Từ ngày 01/07/2023 đến hết 30/09/2023

Tài liệu Quý khách cần tham khảo

0