Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Hộp quà bất ngờ

Dành cho khách hàng tích điểm ACB Rewards từ ngày 01.01.2024 đến 29.02.2024

Giải thưởng và thể lệ

Khách hàng tích điểm ACB Rewards từ ngày 01.01.2024 đến 29.02.2024 sẽ nhận được lượt mở hộp quà để có cơ hội nhận những quà tặng hấp dẫn: 

- E-Voucher siêu thị và mua sắm trị giá 5.000.000 VND

- Bộ 2 đôi đũa sứ dưỡng sinh Minh Long

- E-Voucher nạp tiền điện thoại 100.000 VND

- E-Voucher nạp tiền điện thoại 50.000 VND

- 500 điểm ACB Rewards

Thời gian

Chương trình áp dụng cho khách hàng tích điểm ACB Rewards từ 01/01/2024 – 29/02/2024    

Nguyên tắc cấp lượt mở hộp quà

Có 2 đợt xét cấp lượt: Từ 01.01.2024 - 31.01.2024 & Từ 01.02.2024 - 29.02.2024. Mỗi đợt cấp tối đa 3 lượt mở quà/ 1 Khách hàng theo nguyên tắc:

- Từ 05 điểm đến 100 điểm: 1 lượt mở quà

- Từ 100 điểm đến 500 điểm: 2 lượt mở quà

- Từ 500 điểm trở lên: 3 lượt mở quà

Xem chi tiết các giao dịch được tích điểm ACB Rewards tại đây

Các bước tham gia mở hộp quà may mắn

Khách hàng thỏa điều kiện sẽ nhận tin thông báo nhận lượt quay số từ ACB qua ứng dụng ACB ONE vào trước 1 ngày bắt đầu mỗi đợt tham gia mở hộp quà may mắn. Thông báo hiển thị trong mục Thông báo trên ứng dụng ACB ONE.

Thời gian khách hàng tham gia mở hộp quà:

- Đợt 1: 26/2/2024 – 10/03/2024
- Đợt 2: 22/3/2024 – 05/04/2024

3 bước tham gia mở hộp quà

image
Bước 1:

Truy cập ACB Rewards trên ACB ONE

  image
  Bước 2:

  Vào mục quà của tôi bấm vào mục tham gia

   image
   Bước 3:

   Chọn mở hộp quà bất kỳ

    Thể lệ chi tiết chương trình

    0