Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

CHƯƠNG TRÌNH QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG "SỐNG NĂNG ĐỘNG"

Dành cho tất cả Khách hàng khi mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN tại ACB trong Quý 03.2023

NỔI BẬT

GIẢI THƯỞNG HẤP DẪN

Tủ Lạnh Samsung Inverter 635 Lít, Máy sấy bơm nhiệt Samsung 9 kg & Máy ép chậm Magic Eco.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Khách hàng là cá nhân và tổ chức mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Sun Life VN tại ngân hàng ACB.

THỜI GIAN THAM GIA

17/07/2023 – 30/09/2023

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Đặc biệt, ACB & Sun Life mang đến cho Khách hàng cơ hội nhận thêm món quà giá trị và may mắn trong chương trình quay số trúng thưởng “Sống Năng Động”

Với mỗi 20 triệu đồng IP (*) tính trên từng Hợp Đồng, Khách hàng được nhận 1 Mã số dự thưởng (“MSDT”).

*IP: phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên theo quy định trong Hợp Đồng, bao gồm cả phí bảo hiểm của sản phẩm chính và phí của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có) đính kèm Hợp Đồng (Không bao gồm phí bảo hiểm đóng thêm).

TT Giải Giải thưởng Số lượng (giải)
1 Giải nhất Tủ Lạnh Samsung Inverter 635 Lít  3
2 Giải nhì Máy sấy bơm nhiệt Samsung 9 kg 3
3 Giải ba Máy ép chậm Magic Eco  10

THỜI GIAN QUAY SỐ

 • Thời gian phát hành Hợp Đồng của (các) MSDT được cấp: 17/07/2023 – 30/09/2023
 • Ngày tổng kết MSDT: 22/10/2023
 • Ngày quay số dự kiến: 27/10/2023

ĐIỀU KHOẢN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

Sun Life VN sẽ xác nhận việc khách hàng được tham gia Quay Số Trúng Thưởng bằng cách gửi tin nhắn qua số điện thoại mà khách hàng cung cấp trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“Số điện thoại khách hàng”) với nội dung: “Cam on Quy KH tham gia CTKM “SONG NANG DONG” của SUN LIFE VN. MSDT cua Quy KH: [liệt kê (các) MSDT], quay so vao ngay xx/xx/202x”

 • Khách hàng nhận được MSDT vào ngày Sun Life VN gửi MSDT như quy định.
 • Sun Life VN sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không nhận được tin nhắn do cung cấp sai số điện thoại.
 • Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong thời gian khuyến mại (“Hợp Đồng”);
 • Tại thời điểm Sun Life VN gửi MSDT, Hợp Đồng còn hiệu lực;
 • Phí bảo hiểm được tính trong chương trình khuyến mại là phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên, bao gồm cả phí bảo hiểm của sản phẩm chính và phí của các sản phẩm bảo hiểm bổ sung đính kèm Hợp Đồng. Phí bảo hiểm đóng thêm không được áp dụng trong chương trình khuyến mại này.
 • Hợp Đồng không bị hủy (Khách hàng từ chối tiếp tục tham gia Hợp Đồng) trong thời gian cân nhắc hai mươi mốt (21) ngày như được quy định trong quy tắc và điều khoản của sản phẩm (“Thời Hạn Cân Nhắc”).
 • Sun Life VN hoàn phí cho Khách hàng theo quy định điều kiện và điều khoản của Hợp Đồng đối với các Hợp Đồng hủy trong “Thời Hạn Cân Nhắc”.
 • Tại thời điểm Sun Life VN trao quà tặng, Hợp Đồng phải còn hiệu lực và đã qua Thời Hạn Cân Nhắc
 • Mỗi khách hàng đáp ứng đồng thời các điều kiện quy định sẽ nhận được Mã số dự thưởng (“MSDT”) để tham dự quay số trúng thưởng như sau:
  • Cứ mỗi đủ 20.000.000 đồng chẵn IP của một (01) Hợp Đồng, khách hàng sẽ nhận một (01) MSDT.
   Ví dụ: Khách hàng A tham gia Hợp Đồng có mức IP là 35.450.000 VND, Khách hàng A sẽ nhận được một (01) MSDT.
  • Trong trường hợp khách hàng tham gia nhiều Hợp Đồng, số lượng MSDT khách hàng nhận được sẽ được tính riêng theo từng Hợp Đồng. Tổng số lượng MSDT khách hàng nhận được sẽ là tổng số lượng MSDT của tất cả các Hợp Đồng.
  • Ví dụ: Khách hàng A tham gia 02 Hợp Đồng có mức IP lần lượt là 25 triệu đồng và 35 triệu đồng, Khách hàng A sẽ nhận được tổng cộng hai (02) MSDT.
 • Bằng chứng xác định trúng thưởng là MSDT. MSDT có cấu trúc (Số hợp đồng) yy.
  • Số hợp đồng của khách hàng là chuỗi số tự nhiên gồm 10 chữ số (ví dụ: 5000195526) được in trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.
  • yy: số thứ tự.
  • Ví dụ: Khách hàng A tham gia Hợp Đồng có mức IP là 35 triệu đồng. Giả sử số Hợp Đồng là 5000195526, Khách hàng A sẽ nhận được 01 MSDT: 500019552601
 • Nếu Khách hàng tăng/giảm phí bảo hiểm trong vòng 21 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình và đáp ứng điều kiện theo quy định tại các Hợp Đồng, phần phí bảo hiểm thực đóng tăng/giảm sẽ được tính vào phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên trong mỗi đợt khuyến mại để tham gia vào việc nhận được MSDT.

Liên hệ

Vui lòng liên hệ Contact Center 1900 545486 hoặc (028) 38 247 247

Hoặc liên hệ trực tiếp Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm tại các Chi nhánh.PGD của ACB