Gợi ý tìm kiếm

ACBACB

Chương trình khuyến mại
“TRI ÂN KHÁCH HÀNG”

NỔI BẬT

ƯU ĐÃI HẤP DẪN

Ưu đãi lên đến 5 - 10% Tổng phí bảo hiểm năm 2 thực thu (Thẻ quà tặng điện tử Urbox )

ĐỐI TƯỢNG

Dành Cho Khách Hàng Có Hợp Đồng Hiệu Lực Trong Tháng 08, 09/2022 Đóng Phí Tái Tục Năm Thứ 2.

THỜI GIAN THAM GIA

01/10/2023  – 31/12/2023

Chương trình dành cho khách hàng có hợp đồng có ngày hiệu lực nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/08/2022 đến 31/08/2022

STT Thời gian Sun Life nhận được Phí bảo hiểm năm hai Giá trị Thẻ quà tặng Urbox
1 01/10/2023 - 31/10/2023 10% Tổng phí bảo hiểm năm 2 thực thu
(Không tính phí đóng thêm của Hợp đồng) và giá trị quà tặng theo nguyên tắc làm tròn xuống 50.000 VND
2 01/11/2023 – 30/11/2023 5% Tổng phí bảo hiểm năm 2 thực thu
(Không tính phí đóng thêm của Hợp đồng) và giá trị quà tặng theo nguyên tắc làm tròn xuống 50.000 VND
  • Quà tặng tối đa cho mỗi Khách hàng cho mỗi đợt khuyến mại là 100 triệu đồng.

THỜI GIAN TỔNG KẾT & BẮT ĐẦU TRAO QUÀ

Đợt Thời gian Sun Life nhận được Phí bảo hiểm năm hai Ngày tổng kết kết quả Ngày bắt đầu trao quà
1 01/10/2023 - 31/10/2023 10/11/2023 Từ ngày 20/11/2023
2 01/11/2023 – 30/11/2023 10/12/2023 Từ ngày 20/12/2023

Chương trình dành cho khách hàng có hợp đồng có ngày hiệu lực nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/09/2022 đến 30/09/2022

STT Thời gian Sun Life nhận được Phí bảo hiểm năm hai Giá trị Thẻ quà tặng Urbox
1 01/11/2023 – 30/11/2023 10% Tổng phí bảo hiểm năm 2 thực thu
(Không tính phí đóng thêm của Hợp đồng) và giá trị quà tặng theo nguyên tắc làm tròn xuống 50.000 VND
2 01/12/2023 – 31/12/2023 5% Tổng phí bảo hiểm năm 2 thực thu
(Không tính phí đóng thêm của Hợp đồng) và giá trị quà tặng theo nguyên tắc làm tròn xuống 50.000 VND

- Quà tặng tối đa cho mỗi Khách hàng cho mỗi đợt khuyến mại là 100 triệu đồng.

THỜI GIAN TỔNG KẾT & BẮT ĐẦU TRAO QUÀ

Đợt Thời gian Sun Life nhận được Phí bảo hiểm năm hai Ngày tổng kết kết quả Ngày bắt đầu trao quà
1 01/11/2023 – 30/11/2023 10/12/2023 Từ ngày 20/12/2023
2 01/12/2023 – 31/12/2023 10/01/2024 Từ ngày 20/01/2024

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

Đối tượng:

Khách hàng của chương trình khuyến mại phải đồng thời đáp ứng các điều kiện dưới dây:

- Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ do Sun Life VN phát hành và được phân phối qua Ngân hàng ACB trên toàn quốc.

- Hợp Đồng có ngày bắt đầu có hiệu lực nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/08/2022 đến 31/08/2022 & từ ngày 01/09/2022 đến 30/09/2022; 

- Ngày Sun Life VN nhận được phí bảo hiểm năm 2 phải nằm trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại.

Các điều khoản chi tiết của chương trình khuyến mại:

- Quà tặng tối đa cho mỗi Khách hàng cho mỗi đợt khuyến mại là 100 triệu đồng.

- Thẻ quà tặng điện tử Urbox không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

- Sun Life VN sẽ gửi mã Thẻ quà tặng cho Khách hàng thông qua tin nhắn SMS theo số điện thoại Khách hàng đã cung cấp cho Sun Life VN trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hoặc được Khách hàng cập nhật sau đó cho Sun Life VN.

- Trường hợp Khách hàng không cung cấp số điện thoại cho Sun Life VN trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, Sun Life VN sẽ yêu cầu cung cấp bổ sung theo mẫu của Sun Life VN.

- Sun Life VN không chịu trách nhiệm trong trường hợp quà tặng không thể chuyển do thông tin số điện thoại Khách hàng cung cấp bị sai hoặc Khách hàng không cung cấp số điện thoại. Nếu trong vòng 03 tháng kể từ ngày bắt đầu trao quà tặng, Sun Life VN đã cố gắng gửi tin nhắn SMS đến Khách hàng nhiều lần nhưng không thể trao quà cho Khách hàng, Sun Life VN sẽ hủy kết quả tặng quà đối với Khách hàng.

- Sun Life VN có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho Khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với Hợp Đồng dẫn đến việc Khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình

- Với việc tham gia chương trình này, Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Sun Life VN và các bên được Sun Life VN ủy quyền có thể thu thập và sử dụng các thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp cho mục đích thực hiện chương trình khuyến mại và trao quà tặng. Ngoài ra, nếu được Khách hàng đồng ý, Sun Life VN có thể sử dụng thông tin cá nhân và hình ảnh của Khách hàng cho mục đích truyền thông và quảng cáo mà không phát sinh bất kỳ chi phí nào khác

Liên hệ

Vui lòng liên hệ Contact Center 1900 545486 hoặc (028) 38 247 247

Hoặc liên hệ trực tiếp Chuyên viên tư vấn Bảo hiểm tại các Chi nhánh.PGD của ACB