Gợi ý tìm kiếm

Nội dung ưu đãi

Dành cho tất cả các thẻ ACB Visa: Giảm 15% (tối đa VNĐ 700.000 cho mỗi yêu cầu) khi đặt phòng khách sạn toàn cầu mỗi ngày

Đặc quyền dành cho thẻ ACB Visa Signature và ACB Visa Infinite: Giảm 20% (tối đa VNĐ 900.000 cho mỗi yêu cầu) khi đặt phòng khách sạn toàn cầu vào ngày đôi (10/10, 11/11, 12/12 trong 2023 và 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, 7/7, 8/8, 9/9 trong 2024)

Thời gian đặt phòng: 05/10/2023 – 30/09/2024

Thời gian lưu trú: 05/10/2023 – 31/10/2024

 Điều khoản và Điều kiện

- Khuyến mãi chỉ áp dụng tại các khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước và đặt phòng phải được thực hiện tại đường dẫn hợp lệ như chỉ định: www.agoda.com/visavn.

- Khuyến mãi áp dụng trên giá trị phòng (trước thuế, phí phục vụ và các loại phí phụ thu khác – nếu có).

- Khuyến mãi không áp dụng cho các giao dịch chọn hình thức thanh toán trực tiếp tại khách sạn.

- Khuyến mãi không được chuyển đổi, cộng dồn và không được sử dụng kết hợp với bất kỳ giảm giá, khuyến mãi, mặt hàng giảm giá và các mặt hàng giá cố định (trừ trường hợp quy định).

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Visa và/hoặc Agoda là quyết định cuối cùng.

- Visa và/hoặc Agoda có quyền dừng chương trình bất cứ lúc nào nếu ngân sách chương trình đã được sử dụng hết.

Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây

Thẻ áp dụng

 • Thẻ ACB Visa Platinum
 • Thẻ ACB Visa Signature
 • Thẻ ACB Visa Infinite
 • Thẻ ACB Visa Gold
 • Thẻ ACB Visa Digi
 • Thẻ ACB Visa Digi Debit
 • Thẻ ACB Urbox Visa Debit
 • Thẻ ACB Visa Debit
 • Thẻ ACB Visa Platinum Debit
 • Thẻ ACB Visa Debit Cashback 

Thời gian

 • 01/04/2023 – 30/09/2024

Giới thiệu công ty

Tên công ty: AGODA

Giới thiệu: Agoda là một công ty cung cấp dịch vụ đặt phòng trực tuyến cho các khách sạn tập trung chủ yếu tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, với văn phòng hiện có ở Singapore, Bangkok, Hồng Kông, Kuala Lumpur, Phuket, Bali, Sydney, Tokyo, Seoul, Bắc Kinh, Thượng Hải, và Manila

Website: Agoda.com.vn