Gợi ý tìm kiếm

Ưu đãi đến 15% tại Klook cho chủ thẻ ACB Visa

Nội dung ưu đãi


Ưu đãi 1: Ưu đãi mỗi ngày Visa Always-On

- Vé tham quan, Công viên giải trí & Công viên nước: Giảm 12% (tối đa 500.000 VNĐ) khi chi tiêu tối thiểu 1.500.000 VNĐ

- Wifi & SIM: Giảm 12% (tối đa 150.000 VNĐ) khi chi tiêu tối thiểu 400.000 VNĐ

Tours & Trải nghiệm: Giảm 12% (tối đa 600.000 VNĐ) khi chi tiêu tối thiểu 1.800.000 VNĐ

Ưu đãi áp dụng tại: trang web https://www.klook.com/vi/ và ứng dụng điện thoại của Klook 

Ưu đãi 2: Ưu đãi mỗi cuối tuần Visa Weekends

- Vào mỗi thứ 6 - 12:00 trưa trong Thời gian khuyến mại sẽ được giảm 15% (tối đa 800.000 VNĐ) toàn sàn khi chi tiêu tối thiểu 1.000.000 VNĐ

Ưu đãi áp dụng tại: trang web https://www.klook.com/vi/ và ứng dụng điện thoại của Klook 

Điều kiện điều khoản

 • Mỗi mã ưu có số lượt đổi và sử dụng có hạn, dựa trên cơ sở đến trước được sử dụng trước.
 • Việc đổi mã / lưu mã vào tài khoản người dùng không đảm bảo tính khả thi để sử dụng.
 • Mã ưu đãi VISATHVISATHAMQUAN giảm 12% cho Vé tham quan, Công viên giải trí & Công viên nước, giảm tối đa 500.000 VNĐ với chi tiêu tối thiểu 1.500.000 VNĐ. Tối đa 4 lần sử dụng cho mỗi tài khoản người dùng Klook trong xuyên suốt chương trình.
 • Mã ưu đãi VISAWIFISIM giảm 12% cho WIFI/SIM, giảm tối đa 150.000 VNĐ với chi tiêu tối thiểu 400.000 VNĐ. Tối đa 4 lần sử dụng cho mỗi tài khoản người dùng Klook trong xuyên suốt chương trình.
 • Mã ưu đãi VISATRAINGHIEM giảm 12% cho Tours & Trải nghiệm, giảm tối đa 600.000 VNĐ với chi tiêu tối thiểu 1.800.000 VNĐ. Tối đa 4 lần sử dụng cho mỗi tài khoản người dùng Klook trong xuyên suốt chương trình.
 • Các mã ưu đãi thuộc chương trình Visa Weekends (cấu trúc mã VISAWKNDXXYY với XX=ngày, YY=tháng) giảm 15% cho hầu hết các dịch vụ trên trên Klook, giảm tối đa 800.000 VNĐ với chi tiêu tối thiểu 1.000.000 VNĐ. Tối đa 1 lần sử dụng cho mỗi tài khoản người dùng Klook cho mỗi mã ưu đãi Visa Weekends.

Xem chi tiêt thể lệ chương trình tại đây

Thẻ áp dụng

 • ACB Visa Prepaid
 • ACB Visa Cashback Debit
 • ACB Visa Debit
 • ACB Privilege Visa Signature
 • ACB Privilege Visa Platinum Debit
 • ACB Visa Platinum Credit
 • ACB Visa Signature Credit
 • ACB Visa Platinum Debit
 • ACB Visa Digi Debit
 • ACB Visa Gold Credit
 • ACB Visa Digi Credit
 • ACB Privilege Visa Signature Credit
 • ACB Privilege Visa Platinum Debit
 • ACB Visa Infinite

Thời gian

 • 25/04/2024 – 31/03/2025

Giới thiệu công ty

Tên công ty: KLOOK

Giới thiệu: Klook là một nền tảng du lịch trực tuyến cho người muốn khám phá niềm vui của bạn mọi lúc, mọi nơi. Tìm kiếm và đặt vé xác nhận ngay cho gần nửa triệu điểm tham quan

Website: https://www.klook.com/vi/