Gợi ý tìm kiếm

Trả góp 0% tại Samsung

Nội dung ưu đãi

Trả góp 0% tại Samsung

- Kỳ hạn áp dụng: 3, 6, 9, 12 tháng

- Giao dịch tối thiểu: 3.000.000 VND Áp dụng chương trình Online
                                 5.000.000VND Áp dụng chương trình Offline

- Lãi suất: 0%

- Phí chuyển đổi: 0%

Địa chỉ áp dụng

- OFFLINE: các cửa hàng/đại lý theo ủy quyền của Samsung: Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh, Di Động Việt, Cellphones, Điện Máy Chợ Lớn, FPT, Viettel, Mai Nguyên, Nguyễn Kim…

- ONLINE gồm 2 trang web: sshop.vn và samsung.com

Thẻ áp dụng

  • ACB Visa Infinite
  • ACB Visa Signature Credit/ ACB Privilege Visa Signature Credit
  • ACB Visa Platinum Credit
  • ACB Visa Gold Credit
  • ACB MasterCard Gold Credit
  • ACB JCB Gold Credit
  • ACB Express Credit

Thời gian

  • Từ ngày 01.01.2023

Giới thiệu công ty

Website: https://interdist.com.vn

Hotline Interdist: 091 733 73 20

Hotline Samsung: 1800 588 855