Gợi ý tìm kiếm

KATINA

Nội dung

Nội dung ưu đãi
 • Kỳ hạn áp dụng: 3, 6, 9, 12 tháng.
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000VND.
 • Lãi suất: 0%.
 • Phí chuyển đổi: 0%

Địa chỉ áp dụng

 • Số 9 ngõ 26 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Thẻ áp dụng

 • ACB Visa Infinite
 • ACB Visa Signature Credit/ ACB Privilege Visa Signature Credit
 • ACB Visa Platinum Credit
 • ACB Visa Gold Credit
 • ACB MasterCard Gold Credit
 • ACB JCB Gold Credit
 • ACB Express Credit

Thời gian

30.10.2021 - 30.10.2023