Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Nội dung ưu đãi
 • Kỳ hạn áp dụng: 3, 6, 9, 12 tháng
 • Giao dịch tối thiểu: 3.000.000VND
 • Lãi suất: 0%
 • Phí chuyển đổi: 0%
Nơi áp dụng
 • 26/3 Đường Số 3, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thẻ áp dụng

 • ACB Visa Infinite
 • ACB Visa Signature Credit/ ACB Privilege Visa Signature Credit
 • ACB Visa Platinum Credit
 • ACB Visa Gold Credit
 • ACB MasterCard Gold Credit
 • ACB JCB Gold Credit
 • ACB Express Credit

Thời gian

20.04.2022 - 31.12.2024

Giới thiệu công ty

Kasa Spa mang đến dịch vụ, sản phẩm tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất...

Website: https://thammyvienkasa.vn

Hotline:  0878 780 980