Gợi ý tìm kiếm

Trả góp 0% tại Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc (VAS)

Nội dung ưu đãi

Trả góp 0% tại Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc (VAS)

- Kỳ hạn áp dụng:  6, 9 tháng
- Giao dịch tối thiểu: 3.000.000VND
- Lãi suất: 0%
- Phí chuyển đổi: 0%

Địa chỉ áp dụng

  • Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc (VAS)

Thẻ áp dụng

  • ACB Visa Infinite
  • ACB Visa Signature Credit/ ACB Privilege Visa Signature Credit
  • ACB Visa Platinum Credit
  • ACB Visa Gold Credit
  • ACB MasterCard Gold Credit
  • ACB JCB Gold Credit
  • ACB Express Credit

Thời gian

  • 17.08.2023 đến 31.08.2024

Giới thiệu công ty

Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc (VAS) được thành lập vào năm 2004, đào tạo từ bậc mầm non đến hết bậc phổ thông trung học. VAS được chính phủ Việt Nam cấp phép hoạt động và nằm trong hệ thống giáo dục quốc gia.

Hotline: (028) 38 687 576 / 0911 267 755

Website: https://www.vas.edu.vn