Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Nội dung ưu đãi

X3 dặm thưởng Bông Sen Vàng cho bất kỳ hành trình giữa Việt Nam và các điểm trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trên chuyến bay do Vietnam Airlines

Áp dụng cho hành trình quốc tế giữa Việt Nam và các điểm đến trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương do Vietnam Airlines khai thác trực tiếp, điểm đến có thể được cập nhật theo thời gian trên trang web của Vietnam Airlines mà không có thông báo trước

Chuyến bay hợp lệ: Chuyến bay mang số hiệu VN do Vietnam Airlines khai thác với hạng đặt chỗ từ Phổ thông Tiêu chuẩn trở lên (hạng đặt chỗ J, C, D, I, W, Z, U, Y, B, M, S, H, K, L, Q, N, R). Không áp dụng cho vé thưởng, vé miễn giảm cước, vé thanh toán bằng dặm và tiền. Không áp dụng đồng thời với chương trình “Mua vé online – x2 dặm thưởng”.

Xem chi tiêt thể lệ chương trình tại đây

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Platinum
  • Thẻ ACB Visa Signature
  • Thẻ ACB Visa Infinite
  • Thẻ ACB Visa Business
  • Thẻ ACB Visa Corporate

Thời gian

05/04/2023 – 30/09/2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: VIETNAM AIRLINES

Giới thiệu: Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, tên giao dịch quốc tế là Vietnam Airlines, là hãng hàng không quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và là thành viên chính của Tổng công ty Hàng không Việt Nam