Gợi ý tìm kiếm

Thông tin ưu đãi

Hoàn phí thường niên năm tiếp theo khi tổng giá trị chi tiêu (bao gồm chi tiêu của chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ) tính trong 12 tháng kể từ ngày thu phí thường niên năm tiếp theo trở về trước đạt tối thiểu theo quy định tại bảng dưới đây.

Loại thẻ áp dụng Điều kiện chi tiêu tối thiểu (VNĐ)
ACB Visa Signature 300,000,000
ACB Visa Platinum 150,000,000
ACB Visa Gold 100,000,000
ACB JCB Gold 75,000,000

(*) Lưu ý: Chương trình chỉ áp dụng khi Khách hàng soạn tin nhắn đăng ký tham gia chương trình theo cú pháp: ACB_KMT_AT gửi 997 với “_” là khoảng trắng.

Điều kiện áp dụng

  • Chương trình áp dụng cho tất cả các thẻ tín dụng quốc tế ACB Visa Signature, Visa Platinum, Visa/JCB Gold đang hoạt động tại thời điểm triển khai chính sách.
  • Ưu đãi Hoàn phí thường niên năm tiếp theo chỉ áp dụng khi chủ thẻ đăng ký tham gia bằng cách nhắn tin theo cú pháp: ACB_KMT_AT gửi 997 (với “_” là khoảng trắng) bằng số điện thoại đã đăng ký với Ngân hàng.
  • Mỗi thẻ chỉ được hoàn phí thường niên 01 lần trong năm sử dụng thẻ.
  • Giao dịch chi tiêu hợp lệ là giao dịch thanh toán hàng hóa/dịch vụ (sales) phát sinh trong vòng 01 năm sử dụng thẻ (áp dụng đồng thời cho giao dịch thanh toán trực tiếp (POS) và giao dịch thanh toán trực tuyến tại đơn vị chấp nhận thẻ (E-commerce))
  • Giao dịch chi tiêu hợp lệ có thể được thực hiện bởi cả chủ thẻ chính và/hoặc chủ thẻ phụ
  • Giao dịch thực hiện không bị hủy/hoàn lại trong thời gian tính doanh số giao dịch.
  • Chính sách không áp dụng đối với các giao dịch rút tiền mặt bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch ứng tiền mặt tại quầy hoặc tại máy ATM hoặc tại máy POS, giao dịch rút tiền mặt dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào khác, các giao dịch thanh toán các khoản phí ngân hàng, các giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc, nạp tiền từ thẻ tín dụng vào ví điện tử.

Thẻ áp dụng

Thẻ tín dụng quốc tế ACB bao gồm Visa Signature, Visa Platinum, Visa Gold và JCB Gold

Thời gian áp dụng

Từ ngày 15/08/2023

Tài liệu Quý khách cần tham khảo

0