Gợi ý tìm kiếm

Nội dung ưu đãi

Một lượt sử dụng Fast Track miễn phí dành riêng cho Thẻ Hợp lệ
Chủ Thẻ Hợp lệ: Tất cả các chủ Thẻ Hợp Lệ, đồng thời là người dùng của UrBox

Quy đổi hợp lệ:

Thẻ Hợp lệ được liên kết thành công trên ứng dụng di động chính thức của UrBox; và

Chủ Thẻ Hợp lệ chi tiêu lũy kế tối thiểu 20.000.000 VNĐ tại nước ngoài* trên thẻ Thẻ Hợp lệ đã được liên kết trong vòng một (01) tháng (sau đây gọi chung là “Giao dịch Hợp lệ”)  

* Chi tiêu được thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam bằng ngoại tệ (không phải Việt Nam đồng) và không nằm trong lĩnh vực chi tiêu bị loại trừ theo quy định của Visa từng thời kỳ, được xem là chi tiêu nước ngoài.

Chính sách quy đổi:

Mỗi Chủ Thẻ Hợp lệ được tặng tối đa hai (02) lượt sử dụng Fast Track miễn phí mỗi quý dương lịch trong suốt Thời gian Chương trình.

Chủ Thẻ Hợp lệ cần thỏa điều kiện chi tiêu nước ngoài là 20.000.000 VNĐ lũy kế trong vòng một (01) tháng trên Thẻ Hợp lệ đã được liên kết để được tận hưởng đặc quyền.

Chủ Thẻ Hợp lệ sẽ nhận được thông báo từ UrBox về voucher Fast Track miễn phí khi Giao dịch Hợp lệ được thực hiện thành công.

Để tránh hiểu nhầm, Chủ Thẻ Hợp lệ sẽ không được hưởng đặc quyền này nếu không thỏa điều kiện chi tiêu và không thanh toán bằng Thẻ Hợp lệ trong bất kỳ trường hợp nào (bao gồm nhưng không giới hạn việc giao dịch bị hủy, bị hoàn, bị trả về hoặc Thẻ Hợp lệ bị hết hạn, bị mất, bị khóa tạm thời, không đủ số dư hay hạn mức tín dụng).

Định mức mỗi tháng là 135, được tái tục mỗi tháng.

Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây

Thẻ áp dụng

  • ACB Visa Infinite
  • ACB Visa Signature
  • ACB Visa Commercial (bao gồm ACB Visa Business và ACB Visa Corporate)

Thời gian

20/04/2023 – 31/03/2024

Giới thiệu công ty

  • Giới thiệu: UrBox là nền tảng kết nối các chương trình quà tặng của doanh nghiệp với mạng lưới nhà cung cấp bao gồm online và offline.
  • Website: https://urbox.vn/
  • Hotline: 1800282879