Gợi ý tìm kiếm

Hoàn tiền đến 500.000 tại Uniqlo cho chủ thẻ ACB JCB 

Nội dung ưu đãi

- Ưu đãi 1: Hoàn tiền 300.000VND cho đơn hàng thanh toán sau cùng từ 2.000.000 VND trở lên (đã bao gồm VAT) tại tất cả cửa hàng UNIQLO Việt Nam (bao gồm cửa hàng UNIQLO Online – Website và Ứng Dụng UNIQLO).
- Ưu đãi 2: Hoàn tiền 500.000VND cho đơn hàng thanh toán sau cùng từ 2.000.000 VND trở lên (đã bao gồm VAT) tại tất cả cửa hàng UNIQLO Việt Nam (bao gồm cửa hàng UNIQLO Online – Website và Ứng Dụng UNIQLO).

Điều kiện điều khoản:

Áp dụng cho chủ thẻ JCB thanh toán trực tiếp bằng thẻ JCB tại quầy thu ngân hoặc cửa hàng trực tuyến và áp dụng cho tất cả các sản phẩm UNIQLO bao gồm cả các sản phẩm đang giảm giá

- Mỗi chủ thẻ JCB được ưu đãi hoàn tiền 01 (một) lần trong mỗi giai đoạn khuyến mãi

- Các ngân hàng phát hành thẻ sẽ hoàn tiền trực tiếp vào thẻ của chủ thẻ trong vòng 60 ngày kể từ ngày giao dịch được hạch toán vào hệ thống. Nếu quý khách không được hoàn tiền trong khoảng thời gian trên, có nghĩa là ngân sách ưu đãi của chương trình đã kết thúc.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Uniqlo sẽ là quyết định cuối cùng

Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB JCB Gold 
  • Thẻ ACB JCB Debit

Thời gian

- Ưu đãi 1: Thời gian triển khai chương trình:
• Từ ngày 26/06/2024 đến 30/06/2024
• Từ ngày 26/07/2024 đến 30/07/2024
• Từ ngày 26/08/2024 đến 30/08/2024
• Từ ngày 26/09/2024 đến 30/09/2024
• Từ ngày 26/10/2024 đến 30/10/2024
• Từ ngày 26/12/2024 đến 30/12/2024
• Từ ngày 22/01/2025 đến 26/01/2025
• Từ ngày 24/02/2025 đến 28/02/2025
• Từ ngày 26/03/2025 đến 30/03/2025
• Từ ngày 26/04/2025 đến 30/04/2025
 
- Ưu đãi 2: Thời gian triển khai chương trình:
• Từ ngày 31/05/2024 02/06/2024
• Từ ngày 29/11/2024 đến 06/12/2024

Giới thiệu công ty

Tên công ty: UNIQLO

Giới thiệu: Công ty trách nhiệm hữu hạn Uniqlo là một công ty thiết kế, may mặc và bán lẻ trang phục thường ngày của Nhật Bản. Ban đầu là một bộ phận của công ty Fast Retailing, Uniqlo trở thành một công ty con từ tháng 11 năm 2005, và có tên trong nhóm hạng nhất của sàn chứng khoán Tokyo

Website: https://www.uniqlo.com/vn/vi/