Gợi ý tìm kiếm

Nội dung ưu đãi

  • Trong thời gian diễn ra chương trình, nếu bạn sử dụng các dịch vụ vận tải đủ điều kiện tham gia chiến dịch của 
  • Tập đoàn Nankai và thanh toán tiền vé bằng hình thức thanh toán không tiếp xúc bằng thẻ JCB phát hành ngoài Nhật Bản, 50% số tiền thanh toán sẽ được hoàn lại vào tài khoản thẻ ACB JCB.
  • Số tiền hoàn lại tối đa là 1.000 yên cho mỗi chủ thẻ

Địa điểm áp dụng:

  • Đường sắt điện Nankai, Đường sắt nhanh Semboku, Xe buýt Nankai Rinkan và Phà Nankai

Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây

Thẻ áp dụng

  • ACB JCB Gold
  • ACB JCB Debit

Thời gian

15.06.2023 – 30.09.2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: Nankai

Giới thiệu: Nankai là một tuyến đường sắt tư nhân ở Nhật Bản, được thành lập vào năm 1884. Cái tên Nankai (có nghĩa là "Biển Nam") xuất phát từ các tuyến đường của công ty dọc theo Nankaidō, đường cao tốc cũ chạy về phía nam từ cố đô Kyoto, dọc theo bờ biển. Nankai có trước tất cả các tuyến đường sắt điện ở khu vực Tokyo.

Website: https://www.nankai.co.jp/