Gợi ý tìm kiếm

Nội dung ưu đãi

- Giảm 25% trên tổng hóa đơn (bao gồm đồ ăn và thức uống), khi thanh toán bằng thẻ Visa Signature, Visa Infinite và Visa Doanh nghiệp vào tất cả các ngày trong tuần tại bất kỳ nhà hàng tham gia, cho hóa đơn giá trị từ 1 triệu VNĐ đến 3 triệu VNĐ.

- Giảm 50% trên tổng hóa đơn (bao gồm đồ ăn và thức uống), khi thanh toán bằng thẻ Visa Signature, Visa Infinite và Visa Doanh nghiệp vào tất cả các ngày trong tuần tại bất kỳ nhà hàng tham gia, cho hóa đơn giá
trị từ 3 triệu VNĐ trở lên với mức giảm tối đa là 2 triệu VNĐ trên một hóa đơn.

Danh sách nhà hàng áp dụng: https://www.visa.com.vn/content/dam/VCOM/regional/ap/vietnam/global-elements/documents/vn-list-of-participating-restaurants.pdf

Điều kiện đặt lịch:

• Tất cả các Khách hàng đặt bàn cho tối thiểu 2 người phải là chủ thẻ Visa Signature, Visa Infinite và Visa Doanh nghiệp.

• Ưu đãi được áp dụng vào tất cả các ngày trong tuần.

• Khách hàng thỏa điều kiện chi tiêu được đề cập ở phần Nội dung ưu đãi và thanh toán bằng Thẻ Hợp Lệ sẽ được tận hưởng ưu đãi. Để tránh hiểu nhầm, Khách hàng sẽ không được hưởng đặc quyền này nếu không thỏa được điều kiện chi tiêu và hóa đơn không được thanh toán bằng Thẻ Hợp Lệ.

• Khách hàng có thể đặt bàn cho lần tiếp theo sau khi đã sử dụng xong lần đặt bàn hiện tại.

• Để bảo đảm quyền lợi, Khách hàng cần mang theo Thẻ Hợp Lệ được sử dụng để đặt bàn và nhà hàng sẽ kiểm tra thông tin thẻ trước khi tiến hành thanh toán.

Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Signature
  • Thẻ ACB Visa Infinite
  • Thẻ ACB Visa Doanh nghiệp (bao gồm ACB Visa Business và ACB Visa Corporate)

Thời gian

  • 20/04/2022 – 30/09/2024

Giới thiệu công ty

Tên công ty: VISA

Giới thiệu: VISA bắt đầu vào năm 1958, năm mà Ngân hàng Mỹ triển khai chương trình thẻ tín dụng tiêu dùng đầu tiên ở Hoa Kỳ. Visa mở rộng ra quốc tế vào năm 1974 và giới thiệu thẻ ghi nợ vào năm 1975.

Website: visa.com.vn