Gợi ý tìm kiếm

Nội dung

Nội dung ưu đãi

A. Dành cho Khách hàng mới: Bất kỳ giao dịch bởi Khách hàng hợp lệ sử dụng Thẻ hợp lệ lần đầu tiên trên ShopeeFood giảm 50.000 VNĐ cho đơn hàng từ 150.000 VNĐ tất cả các ngày
•    Mã voucher: VISA50
•    Áp dụng 1 lần/Thẻ hợp lệ/Khách hàng hợp lệ trong suốt Thời gian khuyến mại
B. Dành cho Khách hàng hiện hữu: 
(i) Hàng tuần: Giảm 20.000 VNĐ cho đơn hàng từ 150.000 VNĐ tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 tới thứ 6
•    Mã voucher: VISA20
•    Áp dụng 1 lần/Thẻ hợp lệ/Khách hàng hợp lệ/ngày trong suốt Thời gian khuyến mại
(ii) Ngày đặc biệt (04/04, 05/05, 06/06, 07/07, 24/07, 08/08, 09/09, 10/10, 11/11/2023): Giảm 60.000 VNĐ cho đơn hàng từ 200.000 VNĐ
•    Mã voucher: VISA60
•    Số lượt ưu đãi mỗi ngày có hạn

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Platinum
  • Thẻ ACB Visa Signature
  • Thẻ ACB Visa Infinite
  • Thẻ ACB Visa Gold
  • Thẻ ACB Visa Digi
  • Thẻ ACB Visa Digi Debit
  • Thẻ ACB Urbox Visa Debit
  • Thẻ ACB Visa Debit
  • Thẻ ACB Visa Platinum Debit
  • Thẻ ACB Visa Debit Cashback

Thời gian

22/03/2023 – 30/11/2023

Giới thiệu công ty

Tên công ty: SHOPEE FOOD

Giới thiệu: Đặt món dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi với thao tác vô cùng đơn giản. Đặt món tại Shopee Food " Món gì cũng có" trêm ứng dụng Shopee, tha hồ đặt món ngon, đi chợ online với Fresh.