Gợi ý tìm kiếm

Nội dung ưu đãi

Giảm 25% trên tổng hóa đơn (bao gồm đồ ăn và thức uống), khi thanh toán bằng thẻ Visa Signature, Visa Infinite và Visa Doanh nghiệp vào tất cả các ngày trong tuần tại bất kỳ nhà hàng tham gia, cho hóa đơn giá trị từ 1 triệu VNĐ đến 3 triệu VNĐ.

Giảm 50% trên tổng hóa đơn (bao gồm đồ ăn và thức uống), khi thanh toán bằng thẻ Visa Signature, Visa Infinite và Visa Doanh nghiệp vào tất cả các ngày trong tuần tại bất kỳ nhà hàng tham gia, cho hóa đơn giá trị từ 3 triệu VNĐ trở lên với mức giảm tối đa là 2 triệu VNĐ trên một hóa đơn.

Danh sách nhà hàng tham gia tại đây 

Điều kiện đặt lịch:

Tất cả các Khách hàng đặt bàn cho tối thiểu 2 người phải là chủ thẻ Visa Signature, Visa Infinite và Visa Doanh nghiệp.

Ưu đãi được áp dụng vào tất cả các ngày trong tuần.

Khách hàng có thể đặt bàn cho lần tiếp theo sau khi đã sử dụng xong lần đặt bàn hiện tại.

Để bảo đảm quyền lợi, Khách hàng cần mang theo Thẻ Hợp Lệ được sử dụng để đặt bàn và nhà hàng sẽ kiểm tra thông tin thẻ trước khi tiến hành thanh toán.

Phân bổ lượt ưu đãi:

Định mức mỗi tháng là 360 lượt ưu đãi, được tái tục mỗi tháng.

Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây

Thẻ áp dụng

  • Thẻ ACB Visa Signature
  • Thẻ ACB Visa Infinite
  • Thẻ ACB Visa Business Debit
  • Thẻ ACB Visa Corporate Credit

Thời gian

  • 30/09/2023 - 30/09/2024

Giới thiệu công ty

Tên công ty: VISA

Giới thiệu: Visa bắt đầu vào năm 1958, năm mà Ngân hàng Mỹ triển khai chương trình thẻ tín dụng tiêu dùng đầu tiên ở Hoa Kỳ. Visa mở rộng ra quốc tế vào năm 1974 và giới thiệu thẻ ghi nợ vào năm 1975.Visa liên tục phát triển, nhưng tầm nhìn vẫn không thay đổi, đó là trở thành phương thức thanh toán tốt nhất cho mọi người ở khắp nơi

Website: visa.com.vn

Hotline: (800) 847 - 2911