Gợi ý tìm kiếm

Giảm đến 30% tại Trại hè Làng Háo Hức và Hộp Háo Hức

Nội dung ưu đãi

Giảm đến 30% tại Trại hè Làng Háo Hức và Hộp Háo Hức

- Dành cho tất cả Chủ thẻ ACB

 • Ưu đãi tại TRẠI HÈ LÀNG HÁO HỨC:
  • Tặng bộ quà tặng trị giá 1.000.000đ/trại sinh
  • Giảm giá trực tiếp 500.000đ (giá niêm yết)/trại sinh (được áp dụng đồng thời với các ưu đãi khác theo từng thời kỳ)
  • Chủ thẻ cung cấp mã giảm giá: ACB_LHH để được áp dụng ưu đãi Trại hè Làng háo hức trên website: www.langhaohuc.vn
 • Ưu đãi tại HỘP HÁO HỨC:
  • Giảm giá trực tiếp 30% (giá niêm yết)/ sản phẩm HỘP HÁO HỨC trên website: https://hophaohuc.mamnho.vn
  • Chủ thẻ cung cấp mã ưu đãi: ACB_HHH để được áp dụng ưu đãi các sản phẩm Hộp háo hức trên website: https://hophaohuc.mamnho.vn 
  • Dành cho tất cả Cán bộ nhân viên ACB
 • Ưu đãi tại TRẠI HÈ LÀNG HÁO HỨC:
  • Giảm 20% (giá niêm yết)/trại sinh TRẠI HÈ LÀNG HÁO HỨC trên website: www.langhaohuc.vn 
  • Tặng bộ quà tặng trị giá 1.000.000đ/trại sinh
 • Ưu đãi tại HỘP HÁO HỨC:

- Đối với Cán bộ nhân viên của ACB: cung cấp mã giảm giá/mã ưu đãi: NVACB_MN để được áp dụng ưu đãi Trại hè Làng háo hức và sản phẩm Hộp háo hức

- Điều kiện áp dụng: Không áp dụng đồng thời các chương trình ưu đãi khác

Địa chỉ áp dụng

               https://hophaohuc.mamnho.vn
 
Hotline: 0888 426 482
 

Thẻ áp dụng

 • Tất cả các loại thẻ do ACB phát hành

Thời gian

 • Từ ngày 10/05/2024 đến ngày 31/08/2024

Giới thiệu công ty

LÀNG HÁO HỨC là mô hình trại trải nghiệm với chuỗi hoạt động giáo dục gắn với thiên nhiên dành cho các bạn từ 05 đến 13 tuổi, với mục tiêu giúp con TRƯỞNG THÀNH CÙNG THIÊN NHIÊN.
 
 
Hotline: 0888 426 482