Gợi ý tìm kiếm

Giảm đến 19% tại Keisei Skyliner cho chủ thẻ ACB JCB

Nội dung ưu đãi

Chương trình 01: 

Khi mua vé một chiều trên Keisei Skyliner bằng thẻ ACB JCB, giảm giá sau đây sẽ được áp dụng khi xuất trình trang dành riêng (hình ảnh chính) cho ưu đãi đặc biệt này được đăng trên Ưu đãi đặc biệt của JCB tại quầy vé Skyliner tại nhà ga đủ điều kiện.

<Người lớn: 2.580 yên mỗi vé → 2.310 yên mỗi vé>

<Trẻ em: 1.290 yên mỗi vé → 1.150 yên mỗi vé>

Lưu ý: Các ga đủ điều kiện: Nhà ga số 1 của Sân bay Narita, Nhà ga số 2 và 3 của Sân bay Narita

Chương trình 02:

Nếu bạn mua vé trên Keisei Skyliner bằng thẻ JCB được phát hành bên ngoài Nhật Bản tại quầy vé Skyliner tại nhà ga đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được 10% số tiền được thanh toán dưới dạng tiền hoàn lại vào một ngày sau đó.

Lưu ý: Các ga đủ điều kiện: Nhà ga số 1 của Sân bay Narita, Nhà ga số 2・3 của Sân bay Narita, Ga Keisei Ueno, Ga Nippori

Điều khoản và điều kiện:

Chương trình 01:

Chỉ những giao dịch mua được thực hiện tại quầy Skyliner mới đủ điều kiện nhận khuyến mãi tại nhà ga áp dụng.

Nhà ga đủ điều kiện: Nhà ga số 1 của Sân bay Narita, Nhà ga số 2 của Sân bay Narita・3

Chương trình 02:

Các ga đủ điều kiện: Nhà ga số 1 của Sân bay Narita, Nhà ga số 2 của Sân bay Narita・3, Ga Keisei Ueno, Ga Nippori

Số tiền hoàn lại tối đa là 460 yên cho mỗi chủ thẻ trong thời gian mua hàng tích lũy đủ điều kiện hoàn tiền.

Lưu ý: Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho các khoản thanh toán từ 2.300 yên trở lên.

Thời gian tích lũy của các giao dịch mua đủ điều kiện để được hoàn tiền là hai tháng.

Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây

Thẻ áp dụng

  • ACB JCB Gold
  • ACB JCB Debit

Thời gian

  • 16/03/2024 – 31/08/2024

Giới thiệu công ty

Tên công ty: KEISEI SKYLINER

Giới thiệu: Skyliner là một chuyến tàu cao tốc kết nối sân bay Narita với Ueno, Nippori, Shinagawa, Shimbashi và Nihombashi ở Tokyo.

Website: https://www.keisei.co.jp/keisei/tetudou/skyliner/us/index.php